De alien in onszelf

De laatste tijd kruisen er steeds meer mensen mijn pad die met hun buitenaardse delen bezig zijn. De eerste keer dat ik dat hoorde, een paar maanden geleden, moest ik mijn best doen om de persoon die daarover begon niet te diskwalificeren als iemand die een beetje doorgeschoten was in zijn ideeen. Ik weet immers dat alle ideeen die niet stroken met onze paradigma’s in eerste instantie veel weerstand ontmoeten en ik wil graag een open mind houden voor andere waarheden.

Dat onze persoonlijkheid uit verschillende subpersoonlijkheden bestaat, dat een mens zijn bewustzijn door een traumatische gebeurtenis gesplitst kan raken in een traumadeel en een overleefdeel, dat we ons ‘zelf’ kunnen splitsen in een hoger zelf en een lager zelf is voor mij bekend. Maar BUITENAARDSE delen?!?!

Ik besloot mij eens in de wereld van het buitenaardse te verdiepen.  De eerste vraag is natuurlijk of er buitenaards leven is. Eigenlijk ben ik daar voor mijzelf al over uit: de kans dat er buitenaards leven bestaat is erg aannemelijk. Dat schetste zelfs Morgan Freeman in de documentaire “Through the wormhole’ van Science Channel. En alle ufo-seightings op internet zullen echt niet allemaal nep zijn. Ik heb zelf ook wel eens lichten in de lucht gezien die op geen enkele manier te verklaren waren. Ruim 40 jaar geleden schreef Erich von Dänicken al ‘Waren de goden kosmonauten?” Het schijnt dat de aarde in het verre verleden bezoek uit de ruimte gehad heeft en dat deze kosmonauten verschillende culturen sterk beinvloed hebben. Er zijn nog sporen van lanceerplaatsen, er zijn afbeeldingen in grotten en op stenen tafels, er zijn mythen en sagen over deze ‘goden’, en hun afstammelingen, de halfgoden. Er zijn beschrijvingen in de bijbel, in de Mahabharata en in het Gilgamesh-epos en er zijn gebouwen of ruines, waarvan de bouw alleen maar mogelijk was als deze ‘primitieve culturen’ over andere hulpmiddelen dan alleen maar bijlen, hamers, touwen en mankracht beschikten.

Ik onderschrijf de aanname dat er waarschijnlijk buitenaards leven is. Als jij nog moeite hebt met die  aanname is het misschien interessant om eens naar het eerste gedeelte van de film “Thrive’ te kijken. https://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko

Maar nu van buitenaardse beschavingen naar de buitenaardse delen in onszelf: bestaan die?

Twee dagen geleden verscheen er een bericht waarin stond dat de vraag of buitenaards leven bestaat wellicht in ons eigen lichaam te vinden is. Onderzoekers Vladimir Shcherbak van de Al-Farabi Universiteit in Kazachstan en Maxim Makoekov van het Astrofysisch Instituut Fesenkov, tevens in Kazachstan, stellen dat een intelligent signaal diep in onze genetische code een wiskundige en semantische boodschap moet zijn die niet kan worden verklaard aan de hand van Darwiniaanse evolutie. Ze spreken van ‘de biologische SETI (zoektocht naar buitenaardse intelligentie)’. In het tijdschrift Icarus schrijft het tweetal: “De genetische code lijkt enkele miljarden geleden al buiten het zonnestelsel te zijn uitgevonden.” Deze uitspraak ondersteunt de hypothese van panspermie, die inhoudt dat het leven verspreid in het heelal voorkomt en dat het leven op aarde niet op de aarde zelf is ontstaan. Shcherbak en Makoekov kunnen niet uitsluiten dat de genetische code bewust is gecreëerd. Ze zeggen aan de hand van wetenschappelijk onderzoek te kunnen vaststellen of een intelligent ‘signaal’ aan de code is toegevoegd. De genetische code kan gedurende zeer lange tijd onveranderd blijven en is de meest duurzame constructie die er bestaat. De code vormt daardoor een uitzonderlijk betrouwbare opslagplaats voor een intelligente signatuur, een soort ‘merkteken’ zo u wilt. Wanneer het genoom herschreven is, door bijvoorbeeld een buitenaardse beschaving, blijft de nieuwe code met het merkteken in de cellen bestaan, ongeacht hoe vaak de cel zich deelt of hoe ver de cel door het heelal wordt verspreid (bron: niburu.nl)

Het idee van buitenaards DNA is niet nieuw. Gisteren kreeg ik van iemand een lichtmetalen bol in mijn handen die een Octium orb genoemd wordt. Het doel van de Octium Orbs is volgens de maker het opnieuw coderen van ons DNA-materiaal. Binnen ons DNA bevinden zich ook DNA gerelateerde structuren, zoals buitenaards DNA (onder andere reptielenenergie), codexeringen die buitenregionaal worden beïnvloed, van niet-aardse oorsprong. Ik moet toegeven dat het vasthouden van de octium orb een aparte sensatie gaf.

Als je je op internet verdiept in buitenaards leven IN onszelf of onder ons, dan zijn er veel theorieen. Iemand wees mij op de site van Akemi Gaines. Zij heeft een hele serie geschreven over Starseeds oftwel sterrenzaden. Ómdat ik starseed een mooier woord vind dan sterrenzaden, houd ik de term ‘starseed’ aan.

Akemi zegt dat zielen kunnen worden gecategoriseerd in twee groepen, afhankelijk van hun afkomst. Je hebt zielen die hier op aarde zijn ontstaan en zielen die van origine van andere sterrenstelsels/planeten afkomstig zijn. Ze schrijft: “This is a soul level issue. Being starseed does NOT mean an alien came down and impregnated your mother. On the physical level, you are the product of your biological parents. On the soul level, you have your own history”.

Afhankelijk van het sterrenstelsel waar de ziel vandaan komt kunnen kunnen de starseeds ingedeeld worden in specifieke groepen, die ook wel zielenfamilies genoemd worden. De starseeds die Akemi op haar site onderscheid (maar er zijn er nog meer) zijn:

Op de site van Akemi komen alle starseeds en hun herkomst en kenmerken uitgebreid aan de orde, zie http://reallifespirituality.com/category/soul/starseeds/

Ik besloot de proef op de som te nemen en te gaan onderzoeken van welke planeet ik zou kunnen komen; iets wat op zich geen vreemde vraag is want de vraag ‘ik weet niet van welke planeet JIJ komt’, is mij wel eens voor mijn voeten geworpen. En af en toe heb ik ook wel eens het idee dat ik van een andere planeet kom als ik op een zaterdagmiddag in een drukke winkelstraat loop of alle ellende op het journaal zie.

Het lezen van alle starseeds vond ik een interessante bezigheid en het heeft mij een leuke zaterdagmiddag opgeleverd. Het was alsof oude tijden van Viva-quizjes van ‘doe de test welke type jij bent’ herleefde. En natuurlijk herkende ik niet alleen mijzelf, maar ook mijn kinderen, familieleden,vrienden en bekenden.

De hamvraag blijft of het waar is. Het antwoord is dat ik het niet weet. Ik ‘sense’ wel dat er een mogelijkheid is dat Akemi met haar starseedsserie een vingerwijzing naar een grotere en ruimere waarheid maakt. Mocht het waar zijn, dan denk ik dat mensen meer begrip en compassie zullen hebben voor elkaars tekortkomingen, gektes en onhebbelijkheden en dat mensen minder snel in de valkuil zullen stappen om iets te willen zijn of worden wat ze in essentie niet zijn. Ik denk dat het de wereld een stukje mooier zou kunnen maken, dus laten we HOPEN dat het waar is.

Niet alleen tegenwoordig zijn er mensen die geloven dat onze ziel een andere dan aardse oorsprong kan hebben. In het boek ‘esoterische psychologie, deel 2’ van Alice Bailey dat al in 1942 voor het eerst is uitgegeven,  kom ik tegen dat de aardse mensheid in vijf zielengroepen is in te delen, te weten:  1. Lemurische zielen (onze echte Aardse mensheid), 2. zielen die inkwamen op Atlantis 3. maanketen zielen, 4. zielen van andere planeten, 5. zeldzame en vergevorderde zielen die op incarnatie wachten.

Nu de vraag aan jou: waar kom jij vandaan?

Mocht dit onderwerp je interesse hebben, kijk dan ook eens op de site van Janosh http://www.janosh.com/

Groetjes van een Arcturian 😉

Advertenties

Hoe vrij is onze vrije wil?

Vrije wil schijnt niet te bestaan. Wij hebben de illusie dat we een vrije wil hebben, maar het blijkt dat de hersenen al bepaald gedrag registreren vóórdat jij als persoon een bewuste keuze tot dat gedrag maakt.

Klinkt dit absurd??  Helaas is het veel minder absurd dan het lijkt en is bovengenoemde stelling gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, o.a. van Benjamin Libet.  Hij sloot proefpersonen aan op een EEG apparaat en ze moesten aangeven wanneer ze de beslissing namen om met hun vinger te bewegen om op een knop te drukken. Wat bleek: de EEG gaf een paar honderd milliseconden vóórdat de proefpersoon de bewuste beslissing nam, al een teken dat er een beweging in gang gezet ging worden. Er wordt dus een bewuste beslissing genomen, een paar honderd milliseconde er onbewuste al een impuls was voor bepaald gedrag.

Afbeelding

Afbeelding

Op youtube is dit experiment herhaald en te zien: https://www.youtube.com/watch?v=IQ4nwTTmcgs

Het experiment lijkt de non-duale zienswijze te ondersteunen dat er niemand is die doet maar dat je gedaan wordt. En dat de illusiore persoonlijkheid vervolgens de auteursechten claimt en beweert de beslissing te hebben genomen. In feite zijn wij dus niks anders dan bomen en dieren: een boom groeit en hoeft daar geen enkele moeite voor te doen. En een leeuw hoeft geen enkele moeite te doen om te ‘leeuwen’. Maar wij hebben een neocortex en hebben de mogelijkheid te denken dat wij gekozen hebben om te doen wat wij doen.

Maar heb ik nu wel of geen vrije wil? Om dat te onderzoeken begin ik bij mijn eigen ervaringen in het hier-en-nu. Als ik een vrije wil heb, waarom doe ik dan wel eens dingen die ik niet wil doen, bijvoorbeeld schreeuwen als ik boos ben, en doe ik dingen niet die ik wel wil doen, zoals mijn administratie op orde houden? Het lijkt erop dat het leven zich door mijn verschijningsvorm heen leeft en dat er gewoon gebeurt wat er gebeurt.

Ik maakt ooit een satsang mee van de Nederlandse Advaitaleraar Jan van Rossum. Het onderwerp Vrije Wil kwam ook hier ter sprake. Hij zei “stel dat je kan kiezen voor chocolade of vanille-ijs, en je kiest voor chocolode ijs, dan zeg jij dat je hebt gekozen voor chocolade-ijs. Maar je keuze is niet anders dan gebaseerd op wat op dat moment je sterkste impuls was. Maar je denken maakt ervan ‘ik vind chocolade-ijs het lekkerst en daarom kies ik voor chocolode-ijs’.  Maar waar die sterkste impuls vandaan komt en hoe dat precies werkt, daar is geen conceptuele grip op te krijgen”.

Als ik nu zelf een poging doe om te verklaren waar mijn sterkste impuls vandaan komt, kom ik uit bij zaken als programmering en erfelijkheid en dan blijkt vrije wil ook weer ver te zoeken. Kijk maar eens naar dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=KK9omlKft4M

Een andere advaitaleraar, Jan van Delden, verwoord het dilemma van vrije wil als volgt. Een haai zwemt in de zee, en wordt omringt door loodsvisjes. Elke keer als de haai naar links zwemt roepen de visjes ‘kijk eens hoe goed ik de haai naar links laat zwemmen!”. Denken dat wij de auteur zijn van onze beslissingen, is als de loodsvisjes die denken dat zij bepalen welke richting de haai op zwemt. https://www.youtube.com/watch?v=rN5RqiOrCdM

Afbeeldingsresultaat voor free will illusion

Geen vrije wil hebben lijkt op het eerste oog iets vreselijks. Het lijkt dan of we worden gereduceerd tot een soort zielloze machines. Maar als je het nader bekijkt dan is het een enorme bevrijding om schijnbaar geen vrije wil te hebben. Want wat hebben we het toch druk de hele dag met nadenken over de al die keuzes die we moeten maken. En met ons te schamen en schuldig te voelen als we niet de juiste keuzes hebben gemaakt. Als je weet dat je gewoon gedaan wordt en altijd op het juiste moment doet wat gedaan moet worden dan wordt het leven een stuk simpeler. Dan hoef je je niet schuldig te voelen als je naar de film bent gegaan terwijl je je eigenlijk had voorgenomen om je administratie te doen. Want het is heel simpel: dat wat je nu doet is wat nu gedaan wil worden.

Worden wij daarin gereduceerd door zielloze machines? Misschien juist wel helemaal niet! Een hele bekende uitspraak van Jezus is ‘niet mijn wil maar uw wil geschiedde’. Misschien wist Jezus allang dat ons ‘ik’ een illusie is en dat ons body-mindsysteem een instrument is waar de schepper of onze ziel doorheen kan werken. Wij willen niet; wij worden gewild. Wij doen niet: wij worden gedaan. Vanuit deze visie is het ineens wel heel mooi om geen vrije wil te hebben en ons helemaal over te geven aan dat wat gewild en gedaan wil worden.

Blijkbaar is er tóch iets van een willen, alleen vindt dat ‘willen’ op een ander niveau plaats dan wij denken. Het vindt niet plaats op het niveau van onze persoonlijkheid en ons ego, dat  volgens de advaitaleer een constructie is van het denken. Het willen vind plaats op het gebied van de ziel, ons Hoger Zelf of hoe je het ook wilt noemen.

Om de bevrijding van onze mogelijk illusoire vrije wil eens te ervaren stel ik voor dat je eens een dag lang niks plant maar op de eerste rij gaat zitten bij wat er door jou heen gedaan en gewild gaat worden. Gaat er dan niet van alles mis als je het plannen en je schijnbare eigen wil los laat? Nee hoor: je zal juist zien dat er niks mis gaat maar dat het leven veel meer verassing en veel minder weerstand en lijden inhoudt. En als er dan toch vanuit het niets, moeiteloos en zonder kramp gepland wordt, dan is dat blijkbaar wat gedaan wil worden.

Het onderwerp vrije wil is erg interessant om zelf eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Interessante filmpjes over vrije wil:

https://www.youtube.com/watch?v=_FanhvXO9Pk Sam Harris on Free Will

https://www.youtube.com/watch?v=2_MlWUj5spg nog meer Sam Harris over vrije wil

https://www.youtube.com/watch?v=2_MlWUj5spg Jiddu Krishnamurti over vrije wil

https://www.youtube.com/watch?v=b_Zr-Q2rXNU  Professor Victor Lamme over Vrije wil

https://www.youtube.com/watch?v=e7iazJ5yMa0

Tobben en piekeren zijn schadelijk en vergiftigen ons lichaam

Stelling: Tobben en piekeren zorgen voor stress, vergiftigen het lichaam en ondermijnen de gezondheid.

DEEL 1: Hoe onze gedachten een rechtstreekse uitwerking hebben op onze          fysieke gezondheid

Onze gedachten hebben een rechtstreekse uitwerking op onze fysieke gesteldheid en onze gezondheid. Hoe kan dat?

Onze zintuigen (zien, voelen, proeven, horen, ruiken) zijn de toegangspoorten tot de hersenen. Als er een prikkel van buitenaf is ontstaat er via de poorten van de zintuigen een trilling. Die trillingen zorgen ervoor dat er een electrische ontlading plaatsvindt in de kern van een zenuwcel in de hersenen (neuron). Door die electrische ontlading komen er stofjes vrij, neurotransmitters. Deze neurotransmitters zorgen ervoor dat de electrische stroom van de ene hersencel aan de andere wordt doorgegeven en tegelijkertijd geven ze allemaal informatie door aan het lichaam. Aangekomen op de juiste plek in de hersenen worden deze electrische stroompjes omgezet in plaatjes: geluidsplaatjes, beeldplaatjes, geurplaatjes, gevoelsplaatjes en smaakplaatjes. Dit is het materiaal waarmee de hersenen kunnen ‘rekenen’. Samengevat kun je zeggen dat gebeurtenissen in de wereld biochemische en bio-electrische effecten in het lichaam teweeg brengen en dat ons zenuwstelsel die effecten vervolgens organiseert in zintuigelijke indrukken. De conclusie die je hieruit kan trekken is dat er een wereld buiten ons is, maar dat we de werkelijke eigenschappen van die wereld zullen we nooit kennen (Korzybski). Zelfs onze onmiddelijke zintuigelijke indrukken zijn dus al geen natuurgetrouwe afspiegeling meer van de wereld, maar een product van ons zenuwstelsel!!!

Niet alleen zintuigelijke prikkels kunnen processen in de hersenen van start laten gaan: ook het denken kan dat. De hersenen kunnen echter geen onderscheid maken tussen een gedachte en een zintuigelijke prikkel: het effect op het lichaam is hetzelfde. Dit heeft te maken met dat gedachten ook electrische impulsen zijn die over dezelfde neurale netwerken gaan als de electrische stroompjes afkomstig van zintuigelijke prikkels. Het gevolg is dat de beeldplaatjes en geluidsplaatjes die de hersenen aangereikt krijgen via zintuigelijke prikkels, hetzelfde zijn als die bij gedachten. Om te checken of dit klopt hoef je alleen maar het volgende experiment te doen. Denk eens aan een sappige citroen: zie voor je geestesoog een citroen en neem daar in gedachten eens een hap van: proef het zure sap en voel hoe het overtollige sap langs je vingers naar beneden druipt. Je zal merken dat je speekselklieren gelijk beginnen te werken. En ander voorbeeld: mannen kunnen een erectie krijgen alleen al door de gedachte aan een aantrekkelijke vrouw!

De hypofyse is de plek in de hersenen waar informatie uit de buitenwereld (zintuigelijke prikkels) en binnenwereld (gedachten) wordt omgezet in biochemie. Immers, het lichaam moet voor zijn overleving telkens in staat zijn adequaat te reageren op de omgeving. Staat er ineens een tijger voor je neus, dan moet je kunnen vechten of vluchten en wordt er adrenaline aangemaakt. Huilt je hongerige baby, dan moet er voldoende oxytocine worden aangemaakt zodat je de aandrang voelt contact te maken met je baby en hem de borst te geven.

Wij zijn geneigd te denken dat de hoeveelheid stress die een mens heeft in relatie staat met de hoeveelheid dingen die hij op een dag meemaakt of te doen heeft. Maar het blijkt dat mensen die weinig tot niks te doen hebben minstens net zoveel stress kunnen hebben als mensen die de hele dag actief zijn. Sterker nog: mensen die de hele dag niks doen hebben misschien nog wel meer fysieke stress omdat er geen fysieke actie is die de spiegels van de stresshormonen naar beneden kunnen halen; er is geen fysieke actie die de adrenaline kan verbranden!

Een spreekwoord is ‘geluk is met de dommen’ en daar zit een kern van waarheid in: hoe slimmer de mens, hoe actiever het denken en hoe meer de neiging om te tobben en te piekeren. Heb je een spannend gesprek zoals een sollicitatiegesprek, dan is er een grote kans dat het gesprek al minstens 50 keer heeft plaatsgevonden in je hoofd voordat je überhaupt het gesprek hebt. En dus 50 keer worden er stresshormonen waaronder adrenaline aangemaakt alsof het gesprek daadwerkelijk plaatsvind.

Hoe hoge spiegels aan stresshormonen ons lichaam vergiftigen en onze gezondheid ondermijnen

Hoge spiegels aan stresshormonen vergiftigen een mens, ondermijnen zijn gezondheid en hebben schadelijke gevolgen. Hieronder een paar voorbeelden:

Adrenaline is een stof die ervoor zorgt dat de werking van het immuunssysteem tijdelijk onderdrukt wordt. Als je moet vechten tegen een tijger, dan vindt het lichaam het ‘vechten tegen een bacterie’ eventjes totaal onbelangrijk. Als die tijger jou straks doodt, dan is die bacterie er tenslotte ook geweest… Adrenaline remt ook de spijsvertering: het verteren van bijvoorbeeld een broodje kaas is een luxe waar het lichaam geen energie in wil steken omdat het ervanuit gaat dat jij straks ‘het broodje kaas’ voor die tijger te kunnen worden! Adrenaline remt ook de behoefte aan slaap.

Adrenaline die niet gebruikt wordt is een dusdanig gevaarlijke stof voor het lichaam dat het lichaam cortisol aan gaat maken om de schadelijke effecten van de adrenaline ongedaan te maken. Maar een langdurig hoog gehalte aan cortisol zorgt voor het verschrompelen van de hippocampus, een deel in de hersenen dat belangrijk is voor het geheugen en de concentratie. Een kenmerkend symptoom van stress is dan ook vergeetachtigheid. Als er te lange tijd veel cortisol aangemaakt moet worden om de schadelijke effecten van de adrenaline te neutraliseren, dan kunnen de bijnieren uitgeput raken. Het gevolg daarvan is dat er juist een te laag cortisolgehalte ontstaat waardoor mensen extra gevoelig raken voor stress. Omdat cortisol ook nodig is voor het functioneren van de schildklierhormonen kan een uitputting van de bijnieren ook leiden tot spierzwakte, gevoeligheid voor koude en andere klachten die horen bij hypothyreoïdie (te lage schildklierfunctie).

De stresshormonen adrenaline en cortisol verhogen de bloedsuikerspiegel, om veel energie te creëren om te kunnen vechten of vluchten als er een tijger is die jou wil aanvallen. De meeste mensen verrichten echter geen enkele noemenswaardige fysieke actie bij stress voor een examen, een sollicitatiegesprek of ongewenst bezoek. Insuline is het hormoon, wat ervoor zorgt dat bloedsuiker omgezet kan worden in energie, die nodig is bij vechten of vluchten; door verbranding van suiker in de cellen ontstaat energie. Deze verbranding zorgt er ook voor dat de bloedsuikerspiegel weer naar normale waarden wordt teruggebracht. Als je niet gaat vechten of vluchten bij stress moet de bloedsuiker op een enigszins geforceerde manier terug worden gebracht naar normale waarden. Als er vaak stress optreedt zonder dat je intensief gaat bewegen vlak na de stress, gaat deze regulering moeizamer. Door langdurige stress kunnen mensen gevoeliger worden voor bloedsuikerspiegelaandoeningen zoals hypoglycemie en diabetes.

Bij stress worden er in eerste instantie lichaamseigen pijnstillers aangemaakt (endorfinen), om een eventuele wond te kunnen negeren als je gewond raakt bij het vechten of vluchten voor je leven. Maar bij langduriger stress zal er uitputting ontstaan, waardoor er juist minder endorfinen worden aangemaakt wat kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor pijn.

Tobben en piekeren verstoren de slaap en de regeneratie van het lichaam

Niet zelden zeggen mensen ten tijde van een stressvolle periode ‘Ik heb er slapeloze nachten van’. Als je aan het tobben en piekeren bent, probeer dan de slaap maar eens te vatten; dat zal alleen met de grootste moeite komen. Hoe komt dat? Als je in gedachten met dat spannende gesprek bezig bent terwijl je in bed ligt, krijgen je hersenen telkens de signalen dat je in een spannend gesprek zit, in plaats van dat je in bed ligt; die informatie is ondergeschikt aan de informatie dat je in een spannende gesprek zit omdat daar al je aandacht naartoe gaat.  Hierdoor blijf je je sympatische zenuwstelsel, het deel van het zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat je lichaam in een staat van paraatheid komt, actief en zit het bloed vol met adrenaline waar het niks mee kan. Omdat je in bed ligt is er ook geen actie waardoor de adrenaline verbrand kan worden. Het duurt daarom heel lang voordat het parasympatische zenuwstelsel, dat deel van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor rust en regeneratie en wat actief dient te worden tegen de tijd dat je gaat slapen, het roer weer over kan nemen en je in slaap valt. Vaak heb je na tobben en piekeren een onrustige slaap en wordt je de volgende ochtend niet uitgerust wakker. Je lichaam heeft tenslotte nog steeds een hoge spiegel aan stresshormonen en heeft te weinig kunnen rusten en regeneren. Op langere duur zorgt dit voor gezondheidsproblemen.

Masuru Emoto en het effect van gedachten op je lichaam

Masuru Emoto is een Japanse wetenschapper die het effect van intenties op water heeft onderzocht. Water is het meest beïnvloedbare element. Masuru Emoto heeft waterkristallen gefotografeerd en daarna bloot gesteld aan woorden, emoties, muziek, gedachten en teksten. Daarna heeft hij de waterkristallen van hetzelfde water opnieuw gefotografeerd. Wat blijkt: positieve gevoelens, woorden en gedachten zorgen voor het ontstaan van mooie waterkristallen en negatieve gevoelens, woorden en gedachten zorgen voor lelijke waterkristallen. Ons lichaam bestaat echter ook voor minstens 70% uit water dus als gedachten en intenties al zo een invloed kunnen hebben op ijskristallen, wat voor een invloed hebben gedachten dan op ons lichaam?

masuru emoto joy

DEEL 2: Jezelf verlossen van tobben en piekeren

Hoe verlos je jezelf van tobben en piekeren? Je bent pas in staat jezelf van tobben en piekeren te verlossen als je echt de noodzaak inziet dat het van essentieel belang voor je gezondheid en welbevinden is dat je jezelf verlost van tobben en piekeren. Pas dan zul je alles eraan doen om ervan verlost te raken. Het begint dus met inzicht.

Inzicht 1: over het thuisbrengen van de geest

Het is een mythe dat je jezelf alleen verlost van tobben en piekeren door aan de slag te gaan met de inhoud van je gedachten. Dus door je problemen op te lossen en in therapie te gaan. Therapie kan nodig zijn om de inhoud van de harde schijf van je computer eens flink op te schonen, bestanden in de juiste mapjes te zetten (dus geen muziek bij de afbeeldingen) en andere bestanden in de prullenbak te gooien. Therapie verlost je niet van tobben en piekeren: het kan wel je leven een stuk rustiger maken doordat je computer meer de juiste data tot zijn beschikking heeft en de grootste virussen en spyware zijn opgeruimd. Hierdoor wordt er minder snel alarm geslagen en kom je minder snel in de problemen door inadequate reacties en gedragingen. En daardoor kan er meer ruimte ontstaan om datgene te doen wat je wel verlost van tobben en piekeren: het thuisbrengen van de geest. Dit is een boeddhistische uitdrukking wat inhoudt dat je je denken kalmeert. Bij het thuisbrengen van de geest ga je je niet bezig houden met de inhoud van je denken, maar met de vorm en de aard van het denken. Je gaat de gekte van de machinerie onder ogen zien en jezelf daarvan leren te distantiëren.

 Inzicht 2: het denken is van nature als een slingeraap

 Het denken is van nature als een slingeraap: het associeert alles aan elkaar vast en springt van de hak op de tak. Het is niet in staat zijn aandacht lang op één ding gericht te houden en het kan al helemaal niets met ‘niets’. Ga maar eens op de bank zitten en doe maar eens niks. Merk de grijperigheid van je geest op: het is aan het zoeken, wil prikkels en iets te doen hebben: bellen, lezen, tv kijken, nadenken over een probleem etc. Als je niet doorhebt dat het denken zo werkt ben je een slaaf van je eigen denken en is het onmogelijk echt tot rust te komen. Een thuisgebrachte geest is een verstilt denken. Het is een denken dat rustig is en dat gemakkelijk kan focussen en de aandacht vast kan houden. Er is niet alleen sprake van concentratie (aandacht op één punt richten) maar ook van gewaarzijn (wijde focus). Je kunt het denken alleen maar thuisbrengen door oefening en inzicht. Dé methode om dit te bereiken is meditatie.

Wat maakt dat ons denken als een slingeraap is?  Wij mensen hebben een miljoenen jaren evolutie achter de rug voordat we zijn geworden wie we nu zijn. Patronen die belangrijk zijn voor onze overleving hebben we via  overerving doorgekregen. De meest basale drijfveer van een mens en dier is het streven naar genot en het vermijden van pijn. Eén van de taken van onze hersenen is ervoor te zorgen dat wij niet op de eerste de beste straathoek worden opgevreten door een tijger.

Wat genot oplevert en wat pijn, dat leren de hersenen door middel van ervaringen: worden we beloont of worden we gestraft? De informatie wat pijn oplevert en wat genot wordt opgeslagen in onze hersenen: in het geheugen. Het geheugen is de machinerie die ervoor zorgt dat de reacties van het body-mindsysteem goed afgestemd zijn op de externe omgeving.

Inzicht 3: het denken is altijd doelen aan het nastreven om pijn te vermijden en genot na te streven.

Het vermijden van pijn en het streven naar genot houdt ons denken flink bezig. In onze huidige maatschappij hoeft ons denken niet meer de hele dag bezig te zijn met overleven door tijgers te ontlopen en te zoeken naar voedsel en een veilige plek om te slapen.  De wereld is verandert sinds de oertijd, maar de aard van de geest niet: het is nog steeds altijd op zoek. Ons denken is altijd op zoek: op zoek naar hoe het nog beter en fijner kan. En zo ontstaan doelen. Als ik dit of als ik dat heb bereikt of gedaan dan…..kan ik eindelijk genieten, kan ik eindelijk uitrusten, ben ik eindelijk gelukkig, zullen mijn ouders eindelijk eens zien wie ik écht ben etc etc.

En dus zet je jezelf in om het ene doel na het andere doel te bereiken met de gedachte dat als het doel bereikt is dat je dan…..gelukkig bent, vrede hebt, rust hebt, kunt genieten etc etc. Maar het is als een wortel aan een stok die je voor een ezel houdt: de ezel loopt achter de wortel aan maar zal de wortel nooit te pakken krijgen. Met het behalen van doelen is het net zo:  dat wat het behalen van een doel je op zou leveren is nooit van lange duur. Heel even kun je genieten, ben je gelukkig en zien je ouders je staan. Maar deze status quo is binnen no time de normale gang van zaken en dan komt het denken weer met een ander doel dat behaald moet worden. Dat is nou eenmaal de aard van het denken: het denken is altijd bezig, altijd op zoek!

Inzicht 4: je kunt het denken niet uitzetten: het is altijd bezig

Het denken is altijd bezig: het denken kun je niet uitzetten. Gedachten komen en gaan. Want neuronen in de hersenen blijven altijd vuren en associeren: daar hoef jij helemaal niks voor te doen. Je hebt in feite net zo weinig te maken met de gedachten die in je bewustzijn verschijnen als met het verteren van je voedsel: het is een mechanisme.

Inzicht 5: de hersenen zijn meaning making machines

Je kunt je hersenen zien als een computer: het rekent met de data die er van tevoren zijn ingevoerd: zonder data geen berekeningen. De data waar jouw computer mee rekent zijn alle ervaringen, gedachten en gevoelens uit jouw leven. Op het moment dat je iets meemaakt gaan je hersenen razendsnel aan de slag om de informatie te vergelijken met eerder opgeslagen informatie om razendsnel een betekenis te kunnen geven aan wat je meemaakt (gevaar, geen gevaar, genot, pijn etc) zodat je wanneer het nodig is gelijk de passende reactie hebt. Het geheugen is dus de machinerie die ervoor zorgt dat de reacties van het body-mindsysteem goed afgestemd zijn op de externe omgeving. Betekenis geven aan dat wij meemaken  is essentieel voor onze overleving. De betekenis die aan een ervaring wordt gegeven is zeer subjectief en in lijn met de ervaringen en betekenissen die er al zijn opgeslagen in je hersenen. Ben je ooit gebeten door een hond en heb je van te voren of achteraf niet voldoende ervaringen opgedaan met lieve honden, dan zul je voor de rest van je leven honden associeren met gevaar. Ben je als kind ooit ontzettend uitgelachen en gepest toen je een rode jas aanhad, dan is er een kans dat je voor de rest van je leven de kleur rood associeert met gevaar. What fires together wires together. Ervaringen zijn per definitie betekenisloos en kunnen je niet overstuur, boos of teleurgesteld maken: het zijn betekenissen die je aan de ervaring geeft die dat doen.

 Inzicht 6: Ons intellect is beperkt en niet in staat een realistische weergave van de werkelijkheid te geven

In onze westerse samenleving wordt het ontwikkelen van ons denken, ons intellect, als heel belangrijk gezien; misschien wel als één van de belangrijkste dingen die je als mens kan ontwikkelen. Er is dan ook een enorm hoge waardering voor het ontwikkelen van ons intellect: ons schoolsysteem is volledig voor dat doel ingericht. Eén van de eerste hokjes waar je als mens in wordt ingedeeld is het hokje of je slim bent en een goede leerling of dat je niet zo slim bent en een slechte leerling. Het grootste deel van je jeugd is dat één van de belangrijkste meetlatten waar je als mens langs wordt gelegd. En als je eenmaal een baan gaat zoeken blijft die meetlat van het intellect je achtervolgen, want de financiële beloning voor arbeid is mede gebaseerd op de mate waarin het intellect ontwikkeld moet zijn en de mate waarin je voor het werk kennis hebt moeten vergaren. Een hele belangrijke filosoof, Descartes, zei in de 16e eeuw al ‘ik denk dus ik besta’. Zijn manier om naar de waarheid te zoeken was de methodische twijfel: door systematisch aan alles te twijfelen. Ook de wetenschap is een ‘tak van sport’ waarin alleen datgene erkent wordt wat door het denken verklaard, onderscheiden en geanalyseerd kan worden: ‘meten is weten’.

Door de nadruk in onze samenleving op (de ontwikkeling van) het intellect en doordat waarheidsbevinding en denken zo aan elkaar gekoppeld zijn geraakt, weten de meeste mensen niet beter dan dat het denken hét instrument is dat ons tot de waarheid kan leiden en dat dat hét instrument is waarmee we onszelf uit de problemen kunnen halen, of waarmee wij problemen kunnen voorkomen.

Vandaar ook dat de meeste mensen zodra ze tegen een probleem aanlopen in het leven hun denken overuren laten draaien om de oplossing te bedenken. En dat mensen als ze iets met hun denken niet kunnen bevatten of waar de wetenschap geen antwoord op kan vinden als ‘onwaar’ of ‘onzin’ afdoen.

Wat mensen zich niet realiseren, is dat ons intellect beperkt is.

Het deel van ons denken dat wij het intellect noemen, is niet anders dan een machientje, een soort computer die patronen zoekt en maakt en die berekeningen kan maken. Het is een machientje dat tot kennis komt, door ‘dit’ van ‘dat’ te onderscheiden en het hakt de werkelijkheid als het ware in stukjes. Iets is ‘dit’ en dus niet ‘dat’. Iets is donker óf licht, warm óf koud, aardig óf stom, goed óf fout. Dit wordt dualiteit genoemd. Op deze manier kan de werkelijkheid geanalyseerd en gecategoriseerd worden en voor ons begrijpelijk worden gemaakt. Maar bij het reduceren van data tot hapklare brokjes vinden vervormingen en weglatingen plaats. Zo is voor het denken 2 + 2 altijd 4, maar van realistisch standpunt is dat niet altijd zo. Twee koeien en twee microben zijn niet echt met elkaar te vergelijken. Als je een veld met 4 koeien neemt en je vraagt hoeveel dieren er in het veld staan, dan zeg je waarschijnlijk 4. Maar in realiteit zijn het er veel meer: er zijn ook mieren, wormen, torren, microben, bacteriën etc. Maar deze laat het denken weg omdat het met zoveel niet te ‘grijpen’ data niet kan rekenen.

Via het intellect kun je het leven nooit volledig begrijpen omdat alle onlogischheid buiten beschouwing wordt gelaten! De mens en de natuur zijn niet logisch: het enige dat logisch is is het intellect!

De werkelijkheid is veel breder en rijker, dan wij met ons denken kunnen bevatten. De werkelijkheid sluit alles in: iets kan goed én slecht zijn, lelijk én mooi, koud én warm. Maar ons denken kan hier niks mee, want met iets dat ‘dit’ én ‘dat’ is kan het niet rekenen.

Ons denken is een prima instrument om praktische, logische problemen mee op te lossen zoals via welke route kom in het snelst in Amsterdam  of waar ik het goedkoopst boodschappen kan doen als ik deze twee reclamefolders met elkaar vergelijk.

Maar pas je datzelfde logisch denken toe op emotionele kwesties, menselijk gedrag en de natuur, dan sla je al heel snel de plank mis want emoties, mensen, het leven en de natuur zijn niet logisch. Het enige logische is het denken! Je hoeft alleen maar te kijken hoe vaak de weerman er naast zit ondanks zijn zeer geavanceerde modellen die precies het verloop van het weer kunnen berekenen en waarin statistieken ook mee zijn genomen. Dan ineens blijkt de wind zomaar van richting veranderd te zijn…..

Ook is het zo dat je denken alleen maar kan rekenen met de data die het heeft, die het ooit via ervaring en het opdoen van kennis tot zich heeft genomen. Kennis verzameld door de zintuigen, opgeslagen als herinneringen en doorberekend en verwerkt door het intellect, kan nooit omvangrijk genoeg zijn om de werkelijkheid te bevatten. Jouw kennis en je ervaringen zijn per definitie beperkt. Want hoeveel informatie je ook vergaard in één gebied, je zal altijd onwetend blijven op andere gebieden waar je je aandacht niet op richt of waar je nooit aan blootgesteld bent geweest. Daarnaast is het zo dat er altijd sprake is van 3 categorieen informatie: dat waarvan je weet dat je het weet, dat waarvan je weet dat je het niet weet en dat waarvan je niet weet dat je het niet weet. Deze laatste twee categorie nemen de hersenen nooit mee in hun berekeningen terwijl ze wel van invloed zijn.

Alleen als je alle levens van alle mensen geleefd zou hebben en alle kennis die er in de wereld beschikbaar is zou bezitten, zou je misschien in staat zijn een redelijke adequate berekening te maken. Maar omdat dat nooit zal gebeuren zullen je berekeningen en verklaringen altijd mank gaan omdat je informatie mist. Een voorbeeld: Stel jij woont in een wereld waar iedereen goed is en je hebt alleen maar positieve ervaringen met en je hebt ook nog nooit een boek gelezen of een film gezien waarin mensen ook slecht in kunnen zijn. Je bent bakker en ineens is er een brood uit jouw winkel verdwenen. Jij zal dan de situatie verklaren vanuit jouw ervaringen en kennis. Je zal denken dat het brood is kwijtgeraakt of dat het door een groep muizen is opgegeten, of dat iemand het brood heeft meegenomen toen de jij op het toilet zat, maar dat die persoon straks nog terug zal komen om te betalen. De mogelijkheid dat iemand het brood gestolen kan hebben komt niet in je op omdat die mogelijkheid niet in je ervaring en kennis zit en dus niet behoort tot data waarmee gerekend kan worden.

Met ons denken kunnen we de werkelijkheid voor ons zelf overzichtelijk en begrijpelijk maken, maar met ons denken kunnen we geen waarlijk contact maken met de werkelijkheid. Je kunt een driedimensionale wereld niet met een tweedimensionaal denken bevatten!

Met het denken de werkelijkheid willen bevatten is als de essentie van een bloem willen leren kennen door haar te analyseren door de blaadjes eruit te trekken. Je weet dan misschien hoe een bloem eruit ziet en hoeveel blaadjes eraan hebben gezeten, maar de essentie van de bloem is in de analyse verloren gegaan.

De werkelijkheid is per definitie veel breder en rijker dan je denken kan bevatten. Het enige dat de werkelijkheid in zijn volledige volheid kan bevatten is bewustzijn. Bewustzijn is waarnemen zonder oordeel. Bewustzijn sluit niks uit (zoals het denken wel doet), maar sluit alles in. In bewustzijn kan iets én goed én slecht zijn, kan iets mooi én lelijk zijn.

De uiteindelijke werkelijkheid van de fysieke wereld zal nooit ontdekt kunnen worden door het intellect van de mens. Het intellect kan geen contact maken met de realiteit: alleen de fabricaten van het eigen denken zijn door het intellect te onderzoeken. Zo wordt de eigen fantasie onderzocht, gemeten en geweten en – uiteraard- wordt bevestiging gevonden. `Dit (mijn gekte) is waar…` De realiteit kan alleen ervaren worden in het ´hier en nu´. Zo een directe objectieve bewuste ervaring kan alleen opgedaan worden door een enkele totale waarneming waarbij alle zintuigen betrokken zijn. Zo een ´duik in de oceaan van de totale ervaring`  is iets totaal anders dan de werking van het intellect. Zulk ervaren is voor het intellect niet mogelijk.

Het denken kan de wereld niet zien zoals ze is omdat het denken geen contact kan maken met de werkelijkheid zelf. Het denken is voor zijn informatievoorziening volledig afhankelijk van wat de zintuigen aan input geven. Wij krijgen per seconde 11,2 miljoen bits informatie op ons af om te verwerken. Zo’n 60 bits verwerken wij bewust en de rest van de bits wordt dus onbewust verwerkt. Een verschil van een factor 200.000! Er wordt gezegd dat wij van de ontelbaar veel prikkels die wij op ons af krijgen per seconde er maar 7 (plus minus 2) bewust kunnen waarnemen: de rest wordt weggefilterd, dus buitengesloten. Het zijn jouw hersenen die voor die filtering zorgen en bepalen welke informatie er wel en niet belangrijk is. De filters in jouw hersenen zijn gevormd door jouw ervaringen, jouw opvoeding en cultuur en die zijn voor iedereen anders. Vandaar ook dat iedereen de wereld anders waarneemt en andere informatie wegfiltert, dan wel bewust waarneemt. Omdat te ontdekken dat dat zo is hoef je alleen maar aan tien verschillende getuigen van een roofoverval te vragen wat er precies gebeurd is: je zal tien verschillende versies horen.

Kortom: om de werkelijkheid waarlijk te kennen moet je niet bij het denken zijn.  Het denken kan alleen een idee hebben over de werkelijkheid en verwart dat idee met de werkelijkheid zelf. Maar zoals de kaart  niet het gebied is zo is wat wij denken over de realiteit niet de realiteit zelf.

Overmatig denken maakt onrustig en ongelukkig want denken hakt de wereld telkens in tweeën en sluit dingen uit: dit wil ik wel en dit wil ik niet, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk, dit is goed en dit is slecht, etc. Er wordt dus altijd iets genegeerd of buitengesloten en dat maakt ongelukkig omdat de heelheid verdwijnt. En door de manier waarop je hersenen de informatie filteren, zul je altijd datgene wat je denkt en voelt bevestigd zien in jouw ervaringen: informatie die daar niet bij past wordt gewoon weggefilterd of vervormd!! Onze hersenen zijn ‘meaning making machines’: ze geven betekenis aan en een verklaring over de werkelijkheid en onder die verklaringen en die betekenissen lijden wij omdat ze altijd incompleet zijn!

Met het denken vind je dus nooit de wijze antwoorden op je vragen, vind je niet de volledige waarheid, vind je geen geluk en geen heelheid. De enige manier om dat te doen is het ontwikkelen van bewustzijn. Leren waar te nemen zonder goed of af te keuren; überhaupt goed leren waarnemen! Goed waarnemen kan alleen vanuit stilte. Daarom is meditatie en het ontwikkelen van bewustzijn zo belangrijk. Alleen door het ontwikkelen van bewustzijn kun je de fuiken van het denken omzeilen. Alleen in bewustzijn kun je de driedimensionale wereld driedimensioneel waarnemen en ervaren.

Inzicht 7: passieve gedachtenstroom is als darmgeruis: je hebt er niks mee te maken en je kan het ook niet uitzetten

De gedachtenstroom die als een soort sportcommentator, achtergrondruis of lichtreclamezuil de hele dag aanwezig zijn kun je vergelijken met darmgeruis: je hebt er niks mee te maken. Je hebt niks te maken met het feit dat ze er zijn en ook niet met de inhoud ervan. Om dat te bewijzen hoef je alleen maar een te proberen aan niets te denken: dat gaat je niet lukken: gedachten blijven komen en gaan. De gedachtenstroom is niet stop te zetten: de gedachten zullen altijd blijven komen en gaan. Het goede nieuws daarvan is dat jij dus niks te maken hebt met die gedachten: jij bent er niet de eigenaar van! Als jij de eigenaar zou zijn van deze gedachten zou je de aan – en  uitknop kunnen bedienen, maar het feit dat jij geen invloed hebt op die gedachten geeft aan dat jij er niet de eigenaar van bent! Het heeft dan ook geen enkele zin om je voor je eigen gedachten te schamen of je om je eigen gedachten te veroordelen. Het is puur de computer die data aan het spuien is. Je hoeft je dan ook niet met je gedachten te identificeren! Dat wil zeggen dat je er geen ‘ik’  of ‘van mij’ tegen hoeft te zeggen.

 JIJ BENT NIET JE GEDACHTEN: JIJ BENT DE RUIMTE WAAR DEZE GEDACHTEN IN VERSCHIJNEN!’ Deze ruimte wordt ook wel ‘bewustzijn’ genoemd en vergeleken met een filmdoek. Gedachten, gevoelens, wilsimpulsen, fysieke sensaties en zintuigelijk impressies zijn de film, de vormen die in deze ruimte verschijnen.

Je kan wel onderscheiden dat er een verschil is tussen gedachten die je zomaar overkomen en de gedachten die jij bewust denkt. Bewust denken, dus dat jij bewust gedachten denkt en de inhoud ervan bepaald, bijvoorbeeld als je een berekening aan het maken bent, kost energie.

Nabeschouwing

Na het lezen van het bovenstaande is zou je kunnen denken dat het het beste is om nooit meer te tobben en te piekeren, je nu maar geen doelen meer te stellen en het het beste is alleen nog maar thuis op de bank te zitten mediteren en alle stress van het leven te vermijden. Het tegendeel is waar. Af en toe tobben of piekeren kan geen enkele kwaad. Af en toe de registers van je denken open zetten en situaties en gebeurtenissen overpeinzen kan waardevolle nieuwe inzichten en informatie opleveren. Het is belangrijk om in te zien dat het alledaagse tobben en piekeren slechte denkgewoonten zijn die lang niet zo onschuldig zijn als het lijkt. Tobben en piekeren geven ons een vals gevoel van controle over de situatie en saboteren onze gezondheid en geluk.

Doelen zijn essentieel bij het richten van ons denken. Door volop in het leven te staan doen wij allemaal ervaringen op waarvan we leren en groeien. Het gaat om de reis en niet om de bestemming.

Waar het uiteindelijk om gaat is om in te zien dat innerlijke  rust, vrede en geluk niet te vinden zijn door het behalen van doelen en al helemaal niet door te tobben en te piekeren. Alle gelukservaringen hebben één ding gemeen: het denken was er even niet.

Geluk kun je niet vinden via het denken: geluk is afwezigheid van denken

Hier komen we gelijk bij nog een aspect van het denken: denken kost tijd. Als je denkt kun je niet in het hier-en-nu aanwezig zijn.

En juist het hier-en-nu is de enige plek waar je geluk, liefde en vrede kunt vinden.

Mensen zijn hun hele leven op zoek naar ervaringen waar ze even helemaal verlost zijn van hun denken en dus ook van zichzelf.

 

 

Kangen water

Wat hebben Beyonce, Brad Pitt, Angela Jolie, Tom Cruise, Steve Tyler (Aerosmith),Demi Moore, Leonardo di Caprio, Anthony Robbins, Bill Gates en Janet Jackson gemeen? Ze drinken Kangen Water!

Kangen water is voor de meesten van ons nieuw, maar het blijkt al 20  jaar te bestaan!

Ik heb er zelf pas onlangs kennis mee gemaakt. In den beginne was ik wat sceptisch. Ik had mijn eigen methode bedacht om water te zuiveren, te vitaliseren en een basische PH waarde te geven. Dat was een hele omslachtige en tijdrovende methode waar ik per dag 8 flessen water mee maakte. Dat water smaakte een stuk beter dan kraanwater en het voelde ook beter om dat water te drinken.

Ik vond het dan ook erg leuk dat Thomas Hawker, een verkoper van Kangen water machines, bij mij thuis wilde komen om mijn water door te meten en te testen. Hij was namelijk ook wel nieuwsgierig naar wat ik allemaal met mijn water deed. En ik was heel erg benieuwd wat dan precies het verschil was tussen Kangen water met een hoge PH en het water dat ik met druppels van Alkalife en Alkazone een hoge PH waarde had weten te geven. Ik kon mij niet voorstellen dat Kangen water nog een hele grote toegevoegde waarde kon hebben.

En inderdaad, na wat testen bleek mijn bewerkte water op allerlei vlakken significant beter te scoren dan mijn kraanwater en mijn gezuiverde water (omgekeerde osmose).

Maar toch bleek mijn water niet te kunnen tippen aan Kangen water, wat vooral te maken had met de ORP waarde (Oxygen reduction Potential). Wat ik ook met mijn water deed, het bleef een positieve ORP waarde hebben, wat wil zeggen dat het het lichaam energie kost en dat het oxiderend werkt. Het Kangen water daarentegen heeft een hele hoge negatieve OPR waarde, wat wil zeggen dat het heel rijk is aan anti-oxidanten.

N.a.v. de test heb ik een paar flessen met Kangen water gevuld en ben het zelf gaan uittesten. Mooie verhalen en positieve testjes zijn leuk maar the proof of the pudding is tenslotte nog altijd the eating. Het effect van Kangen water voelde ik meteen: het was alsof ik Duracell batterijen had gekregen. Ik voelde mij een stuk vitaler en energieker en voor het eerst in mijn leven was ik aan het eind van de dag niet moe. Het leek alsof iemand een lichtknopje in mijn cellen had aangezet.

Na een aantal dagen was mijn Kangen water op en ben ik weer overgestapt op mijn eigen water. Ieder mens heeft zijn eigen bioritme en het ene moment voel je je beter en fitter dan het andere moment, dat gaat met zijn ups en downs; de positieve effecten konden ook toevallig zijn. Maar na een paar dagen miste ik het Kangen water. Ik ben toen het water weer gaan bijvullen en toen voelde ik weer gelijk de energie en de vitaliteit. De lijnen in mijn gezicht werden ook zachter en mijn huid voelde zijdezacht aan. Weer heb ik daarna pauze genomen met Kangen water vanuit het NLP principe dat als iets 1 á 2 keer gebeurt het toeval kan zijn, maar dat als iets 3 keer gebeurt er sprake kan zijn van een patroon. En weer kwam ik erachter dat ik zonder Kangen water een stuk energie en vitaliteit miste. Nadat ik voor de derde keer het water heb bijgevuld en alle positieve effecten weer terugkwamen ben ik niet meer gestopt met het drinken van Kangen water.

Wat is het wonder van Kangenwater? Ik heb een paar videootjes opgezocht waarin een dame in ‘Jip en Janneke’ taal uitlegt wat Kangen water doet.

(Let op: de videootjes spelen af na elkaar want ze blijken niet afzonderlijk plaatsbaar)

In het kort komt het hier op neer:

1)      Het verhoogt je PH waarde van zuur naar basisch. Een hoge zuurgraad wordt geassocieerd met allerlei aandoeningen. In een basisch milieu vinden veel ziekten geen voedingsbodem.

2)      Het water werkt zeer anti-oxiderend en heeft een ´anti-aging´ effect

3)      Het heeft een zeer positieve werking op je darmen: het verwijderd slakken uit je darmen en ziek darmweefsel heeft de kans om te herstellen.

4)      Het water is beter opneembaar voor je lichaam door microclustering

5)      Het kan zelfs helpen bij afvallen. Zie dit filmpje waarin Anthony Robbins (zelf een Kangen water drinker) uitlegt waarom afvallen bijna onmogelijk is als je verzuurd bent

Niet alleen mensen met gezondheidsklachten of die minder snel willen verouderen hebben profijt van Kangen water, ook voor mensen die sporten schijnt Kangen water heel heilzaam te zijn. Sporten draagt namelijk bij aan verzuring!

Dit is de reden dat onder andere de Yankees Kangen water gebruiken. Ze kunnen langer trainen, herstellen snel, zijn flexibeler en hebben minder blessures.

Voor degene die meer uitleg willen over Kangen water:

Een arts die uitleg geeft over Kangenwater:

Directeur van het Amerikaanse anti kanker instituut over Kangen water:

Tenslotte heb ik nog een aantal meer wetenschappelijke PDF’s over Kangen water die ik je toe kan sturen.

Zelf heb ik (nog) geen Kangen machine omdat ze nogal prijzig zijn (rond de 3000 euro). Er zijn goedkopere exemplaren op de markt, maar die bezuinigen op essentiële onderdelen om de prijs te drukken. Het echte Kangen water komt van Enagic.

Gelukkig zijn er mensen die hun Kangen water met anderen willen delen. Op de website www.seethelighthouse.org kun je op de homepagina een overzicht zien van Kangen water tappunten. Voor een kleine vergoeding per liter (ca. 50 cent) kun je het water daar tappen.

Ik heb nu al een ‘pool’ met mensen die om de beurt naar zo een tappunt rijden om water te halen. Maar mijn droom blijft het om een eigen machine te hebben. Je kunt er namelijk ook water mee maken waarmee je zonder chemicaliën kunt schoonmaken en water wat perfect is voor huid en haar. Ook kun je met Kangen water bestrijdingsmiddelen beter van groenten en fruit afspoelen. Bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit zijn namelijk vaak op oliebasis. Als je met je kraanwater de bestrijdingsmiddelen er zo af kunt spoelen kan een regenbui dat ook. In praktijk blijken bestrijdingsmiddelen na een goede wasbeurt onder de kraan vaak nog gewoon op je groenten en fruit te zitten!

Tenslotte nog een videootje van een man die zo geïnspireerd is geraakt door Kangen water dat hij zijn gedachte dat Kangen water ook kan helpen bij het verhogen van bewustzijn op Youtube heeft gezet

De manko’s van het denken

In onze westerse samenleving wordt het ontwikkelen van ons denken, ons intellect, als heel belangrijk gezien; misschien wel als één van de belangrijkste dingen die je als mens kan ontwikkelen. Er is dan ook een enorm hoge waardering voor het ontwikkelen van ons intellect: ons schoolsysteem is volledig voor dat doel ingericht. Eén van de eerste hokjes waar je als mens in wordt ingedeeld is het hokje of je slim bent en een goede leerling of dat je niet zo slim bent en een slechte leerling. Het grootste deel van je jeugd is dat één van de belangrijkste meetlatten waar je als mens langs wordt gelegd. En als je eenmaal een baan gaat zoeken blijft die meetlat van het intellect je achtervolgen, want de financiële beloning voor arbeid is mede gebaseerd op de mate waarin het intellect ontwikkeld moet zijn en de mate waarin je voor het werk kennis hebt moeten vergaren. Een hele belangrijke filosoof, Descartes, zei in de 16e eeuw al ‘ik denk dus ik besta’. Zijn manier om naar de waarheid te zoeken was de methodische twijfel: door systematisch aan alles te twijfelen. Ook de wetenschap is een ‘tak van sport’ waarin alleen datgene erkent wordt wat door het denken verklaard, onderscheiden en geanalyseerd kan worden: ‘meten is weten’.

Door de nadruk in onze samenleving op (de ontwikkeling van) het intellect en doordat waarheidsbevinding en denken zo aan elkaar gekoppeld zijn geraakt, weten de meeste mensen niet beter dan dat het denken hét instrument is dat ons tot de waarheid kan leiden en dat dat hét instrument is waarmee we onszelf uit de problemen kunnen halen, of waarmee wij problemen kunnen voorkomen.

Vandaar ook dat de meeste mensen zodra ze tegen een probleem aanlopen in het leven hun denken overuren laten draaien om de oplossing te bedenken. En dat mensen als ze iets met hun denken niet kunnen bevatten of waar de wetenschap geen antwoord op kan vinden als ‘onwaar’ of ‘onzin’ afdoen.

Wat mensen zich niet realiseren, is dat ons intellect beperkt is.

Het deel van ons denken dat wij het intellect noemen, is niet anders dan een machientje, een soort computer die patronen zoekt en maakt en die berekeningen kan maken. Het is een machientje dat tot kennis komt, door ‘dit’ van ‘dat’ te onderscheiden en het hakt de werkelijkheid als het ware in stukjes. Iets is ‘dit’ en dus niet ‘dat’. Iets is donker óf licht, warm óf koud, aardig óf stom, goed óf fout. Dit wordt dualiteit genoemd. Op deze manier kan de werkelijkheid geanalyseerd en gecategoriseerd worden en voor ons begrijpelijk worden gemaakt. Maar bij het reduceren van data tot hapklare brokjes vinden vervormingen en weglatingen plaats. Zo is voor het denken 2 + 2 altijd 4, maar van realistisch standpunt is dat niet altijd zo. Twee koeien en twee microben zijn niet echt met elkaar te vergelijken. Als je een veld met 4 koeien neemt en je vraagt hoeveel dieren er in het veld staan, dan zeg je waarschijnlijk 4. Maar in realiteit zijn het er veel meer: er zijn ook mieren, wormen, torren, microben, bacteriën etc. Maar deze laat het denken weg omdat het met zoveel niet te ‘grijpen’ data niet kan rekenen.

Via het intellect kun je het leven nooit volledig begrijpen omdat alle onlogischheid buiten beschouwing wordt gelaten! De mens en de natuur zijn niet logisch: het enige dat logisch is is het intellect!

De werkelijkheid is veel breder en rijker, dan wij met ons denken kunnen bevatten. De werkelijkheid sluit alles in: iets kan goed én slecht zijn, lelijk én mooi, koud én warm. Maar ons denken kan hier niks mee, want met iets dat ‘dit’ én ‘dat’ is kan het niet rekenen.

Ons denken is een prima instrument om praktische, logische problemen mee op te lossen zoals via welke route kom in het snelst in Amsterdam  of waar ik het goedkoopst boodschappen kan doen als ik deze twee reclamefolders met elkaar vergelijk.

Maar pas je datzelfde logisch denken toe op emotionele kwesties, menselijk gedrag en de natuur, dan sla je al heel snel de plank mis want emoties, mensen, het leven en de natuur zijn niet logisch. Het enige logische is het denken! Je hoeft alleen maar te kijken hoe vaak de weerman er naast zit ondanks zijn zeer geavanceerde modellen die precies het verloop van het weer kunnen berekenen en waarin statistieken ook mee zijn genomen. Dan ineens blijkt de wind zomaar van richting veranderd te zijn…..

Ook is het zo dat je denken alleen maar kan rekenen met de data die het heeft, die het ooit via ervaring en het opdoen van kennis tot zich heeft genomen. Kennis verzameld door de zintuigen, opgeslagen als herinneringen en doorberekend en verwerkt door het intellect, kan nooit omvangrijk genoeg zijn om de werkelijkheid te bevatten. Jouw kennis en je ervaringen zijn per definitie beperkt. Want hoeveel informatie je ook vergaard in één gebied, je zal altijd onwetend blijven op andere gebieden waar je je aandacht niet op richt of waar je nooit aan blootgesteld bent geweest. Alleen als je alle levens van alle mensen geleefd zou hebben en alle kennis die er in de wereld beschikbaar is zou bezitten, zou je misschien in staat zijn een redelijke adequate berekening te maken. Maar omdat dat nooit zal gebeuren zullen je berekeningen en verklaringen altijd mank gaan omdat je informatie mist. Een voorbeeld: Stel jij woont in een wereld waar iedereen goed is en je hebt alleen maar positieve ervaringen met en je hebt ook nog nooit een boek gelezen of een film gezien waarin mensen ook slecht in kunnen zijn. Je bent bakker en ineens is er een brood uit jouw winkel verdwenen. Jij zal dan de situatie verklaren vanuit jouw ervaringen en kennis. Je zal denken dat het brood is kwijtgeraakt of dat het door een groep muizen is opgegeten, of dat iemand het brood heeft meegenomen toen de jij op het toilet zat, maar dat die persoon straks nog terug zal komen om te betalen. De mogelijkheid dat iemand het brood gestolen kan hebben komt niet in je op omdat die mogelijkheid niet in je ervaring en kennis zit en dus niet behoort tot data waarmee gerekend kan worden.

Met ons denken kunnen we de werkelijkheid voor ons zelf overzichtelijk en begrijpelijk maken, maar met ons denken kunnen we geen waarlijk contact maken met de werkelijkheid. Je kunt een driedimensionale wereld niet met een tweedimensionaal denken bevatten!

Met het denken de werkelijkheid willen bevatten is als de essentie van een bloem willen leren kennen door haar te analyseren door de blaadjes eruit te trekken. Je weet dan misschien hoe een bloem eruit ziet en hoeveel blaadjes eraan hebben gezeten, maar de essentie van de bloem is in de analyse verloren gegaan.

De werkelijkheid is per definitie veel breder en rijker dan je denken kan bevatten. Het enige dat de werkelijkheid in zijn volledige volheid kan bevatten is bewustzijn. Bewustzijn is waarnemen zonder oordeel. Bewustzijn sluit niks uit (zoals het denken wel doet), maar sluit alles in. In bewustzijn kan iets én goed én slecht zijn, kan iets mooi én lelijk zijn.

De uiteindelijke werkelijkheid van de fysieke wereld zal nooit ontdekt kunnen worden door het intellect van de mens. Het intellect kan geen contact maken met de realiteit: alleen de fabricaten van het eigen denken zijn door het intellect te onderzoeken. Zo wordt de eigen fantasie onderzocht, gemeten en geweten en – uiteraard- wordt bevestiging gevonden. `Dit (mijn gekte) is waar…` De realiteit kan alleen ervaren worden in het ´hier en nu´. Zo een directe objectieve bewuste ervaring kan alleen opgedaan worden door een enkele totale waarneming waarbij alle zintuigen betrokken zijn. Zo een ´duik in de oceaan van de totale ervaring`  is iets totaal anders dan de werking van het intellect. Zulk ervaren is voor het intellect niet mogelijk.

Het denken kan de wereld niet zien zoals ze is omdat het denken geen contact kan maken met de werkelijkheid zelf. Het denken is voor zijn informatievoorziening volledig afhankelijk van wat de zintuigen aan input geven. Wij krijgen per seconde 11,2 miljoen bits informatie op ons af om te verwerken. Zo’n 60 bits verwerken wij bewust en de rest van de bits wordt dus onbewust verwerkt. Een verschil van een factor 200.000! Er wordt gezegd dat wij van de ontelbaar veel prikkels die wij op ons af krijgen per seconde er maar 7 (plus minus 2) bewust kunnen waarnemen: de rest wordt weggefilterd, dus buitengesloten. Het zijn jouw hersenen die voor die filtering zorgen en bepalen welke informatie er wel en niet belangrijk is. De filters in jouw hersenen zijn gevormd door jouw ervaringen, jouw opvoeding en cultuur en die zijn voor iedereen anders. Vandaar ook dat iedereen de wereld anders waarneemt en andere informatie wegfiltert, dan wel bewust waarneemt. Omdat te ontdekken dat dat zo is hoef je alleen maar aan tien verschillende getuigen van een roofoverval te vragen wat er precies gebeurd is: je zal tien verschillende versies horen.

Kortom: om de werkelijkheid waarlijk te kennen moet je niet bij het denken zijn.  Het denken kan alleen een idee hebben over de werkelijkheid en verwart dat idee met de werkelijkheid zelf. Maar zoals de kaart  niet het gebied is zo is wat wij denken over de realiteit niet de realiteit zelf.

Overmatig denken maakt onrustig en ongelukkig want denken hakt de wereld telkens in tweeën en sluit dingen uit: dit wil ik wel en dit wil ik niet, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk, dit is goed en dit is slecht, etc. Er wordt dus altijd iets genegeerd of buitengesloten en dat maakt ongelukkig omdat de heelheid verdwijnt. En door de manier waarop je hersenen de informatie filteren, zul je altijd datgene wat je denkt en voelt bevestigd zien in jouw ervaringen: informatie die daar niet bij past wordt gewoon weggefilterd of vervormd!! Onze hersenen zijn ‘meaning making machines’: ze geven betekenis aan en een verklaring over de werkelijkheid en onder die verklaringen en die betekenissen lijden wij omdat ze altijd incompleet zijn!

Met het denken vind je dus nooit de wijze antwoorden op je vragen, vind je niet de volledige waarheid, vind je geen geluk en geen heelheid. De enige manier om dat te doen is het ontwikkelen van bewustzijn. Leren waar te nemen zonder goed of af te keuren; überhaupt goed leren waarnemen!

Goed waarnemen kan alleen vanuit stilte. Daarom is meditatie en het ontwikkelen van bewustzijn zo belangrijk. Alleen door het ontwikkelen van bewustzijn kun je de fuiken van het denken omzeilen. Alleen in bewustzijn kun je de driedimensionale wereld driedimensioneel waarnemen en ervaren.

Gebruikte bronnen:

The power of the mind – Rolf Alexander

Het slimme onderbewuste – Ab Dijksterhuis

Effect van emoties op stem en zang

Emoties klinken door in je stem. Als je verdrietig bent klinkt je stem zacht, gebroken, hees. Als je boos bent klinkt je stem harder en met meer kracht. Als je blij bent klinkt je stem helder en hoog. In popliedjes wordt bewust gebruik gemaakt van dit effect van emoties op de stem. Als emoties onderdrukt of niet voldoende geuit worden kan dit een negatieve invloed hebben op de stem en zelfs chronische stemproblemen veroorzaken. Het is voor een vocalist daarom belangrijk je te verdiepen in wat emoties precies zijn en welke effecten ze hebben op stem en lichaam. 

Wat zijn emoties eigenlijk? Het woord ‘emotie’ komt van het woord ‘emovre’ wat ‘dat wat mij doet voortbewegen’ betekent. Emoties veroorzaken sterke (hevige, rijke, intense) lichamelijke reacties als gevolg van hormonen die het lichaam afscheidt. Deze hormonen hebben ten doel het lichaam te activeren, te bevriezen of te de-activeren. zodat er een adequate reactie op de situatie kan plaatsvinden die belangrijk is voor onze overleving. Emoties zoals agressie, angst en geestdrift hebben van nature een actie-tendens in zich: de drang om de relatie met de buitenwereld door handelen te wijzigen.

Emoties spelen een belangrijke rol bij onze overleving, vandaar dat emoties automatische lichaamsreacties zijn, oftewel reflexen. Je kunt een emoties dan ook niet met je bewuste wil beïnvloeden. Dankzij een emotie reageer je reflexmatig; nadenken kost immers tijd en die paar tiende van een seconde kan het verschil uitmaken tussen dood of leven. Denk aan een tijger die op je afspringt: als je gaat nadenken of je nu linksaf of rechtsaf kunt vluchten, zit je al in zijn bek. Zodra je ‘in’ een emotie zit doet de neocortex, dat deel van de hersenen dat afwegingen maakt en voors- en tegens afweegt, niet actief mee. Vandaar dat mensen in een vlaag van emotie dingen kunnen zeggen of doen waar ze later enorm spijt van kunnen hebben. Het omgekeerde kan ook: doordat de censuur van het denken weg is kunnen mensen in een emotie iets van zichzelf laten zien wat ze normaal niet laten zien, denk bijvoorbeeld aan iemand die in verdriet zijn masker laat zakken.

Het herkennen van emoties is niet voor iedereen even makkelijk. Vaak worden emoties als verdriet, angst of boosheid niet opgemerkt, bijvoorbeeld als je deze emoties geleerd hebt te onderdrukken. De emotie is er wel, evenals de fysiologische reacties, maar je merkt deze niet op doordat de lichaamssensaties onder de bewustzijnsdrempel blijven. Het kan ook zijn dat je de lichaamssensaties wel opmerkt maar in je hersenen geen bewuste koppeling wordt gemaakt tussen de lichaamssensaties en de desbetreffende emotie.

Het is opvallend dat elke emotie bijna dezelfde lichamelijke gewaarwordingen heeft: het lichaam reageert op elke bedreiging met dezelfde soort afweer. Er moeten dus andere componenten zijn om een emotie goed te kunnen onderscheiden. Het is niet altijd een objectieve gebeurtenis die een bepaalde emotie oproept: het is vooral de evaluatie van de emotie óver de betekenis van de gebeurtenis die zorgt voor een bepaalde emotie. Die betekenis gaat over in welke mate de gebeurtenis van effect is op jouw zinvol voortbestaan. Als de gebeurtenis implicaties heeft voor jouw doeleinden, houvast en overleving, zal er een emotie plaatsvinden.

Welke emotie er door een gebeurtenis opgeroepen wordt heeft ook te maken met de mate waarin je greep op de situatie hebt. Je kunt op twee manieren greep hebben: je kunt manipulatieve greep hebt, wat wil zeggen dat je de situatie naar je hand kunt zetten, dat je controle over de situatie hebt. En je kunt cognitief greep hebben, wat wil zeggen dat je de gebeurtenis goed kunt plaatsen en begrijpen. De mate van greep of greepverlies is van invloed op het soort emotie dat ontstaat. Ik zal dat uitleggen. Stel, iemand gaat met zijn of haar gedrag over jouw grenzen heen. Als je het idee hebt dat je daar invloed op uit kunt oefenen wordt je boos. De agressie is een activerende emotie die ervoor zorgt dat jij je inspant om de persoon in kwestie ‘van jouw erf’ af te krijgen en te zorgen dat hij of zij jouw grenzen respecteert. Als je het idee hebt dat je geen invloed kunt uitoefenen op het gedrag van de ander (bv door een machtsverschil)  en je voelt je machteloos dan treedt er verdriet op.

Stel dat iemand continue over jouw grenzen heen gaat en er is geen sprake van boosheid of verdriet dan is dat een indicatie dat je misschien een emotie onderdrukt of niet herkent want in zo een situatie is een emotie een normale reactie!

Mocht je het idee hebben dat jij mogelijk emoties onderdrukt of misschien niet goed herkent, dan is het bestuderen van de zeven basisemoties een goede manier om ‘feeling’ te krijgen met de emotie en de bijbehorende fysieke sensaties. De zeven basisemoties zijn: angst, agressie, verdriet, vreugde, verbazing, walging, geestdrift. Andere indicaties zijn uitspraken als ‘ik huil nooit’ of ‘ ik word nooit boos’.

Het verschil tussen gevoelens en emoties

In de taal worden de begrippen emoties en gevoelens vaak verwisselt. Er is echter een verschil: een emotie is een automatisch antwoord van het lichaam op een bepaalde situatie: het is een reflex. Een gevoel beleven we pas wanneer we deze emotie bewust waarnemen. Gevoelens kunnen we ook bewust oproepen, bijvoorbeeld door heel erg na te denken over een situatie en dan onszelf helemaal verdrietig of boos te denken. Het gevoel is dan geen reflex en ook minder in intensiteit dan een accute emotie. Echter, ook de fysieke sensaties van gevoelens kunnen het lichaam beschadigen en uitputten als ze niet ontladen worden of te frequent aanwezig zijn. Mensen kunnen zelfs een burnout krijgen van een overdosis aan positieve ervaringen!

Emoties en de effecten op je stem

Emoties hebben een sterke invloed op je lichaam én dus ook op je stem. Het meest duidelijke voorbeeld is dat mensen als ze boos of geestdriftig zijn (en hun lichaam dus geactiveerd is) harder, sneller en hoger gaan praten. Het is ook niet voor niets dat bij live optredens de muzikanten in de opwinding de muziek vaak een stukje sneller gaan spelen. Als je lichaam in een chronische toestand van opgewondenheid verkeerd (sympatische dominantie) dan hoor je dat ook terug in iemands stem: de stem is dan harder, grover en met minder subtiliteit. In onze huidige jachtige westerse maatschappij zijn er veel mensen die in deze toestand verkeren.

Verdriet hoor je ook heel duidelijk terug in de stem. Je stem wordt dan zachter, gaat kraken en er kan wat valse lucht bijzitten. Deze natuurlijke verandering in stemgeluid kun je in liedjes gebruiken om verdrietige liedjes triester te laten klinken.

Verdriet dat niet goed ontladen is kan een negatief effect hebben op je stemgeluid. Als je bijvoorbeeld niet huilt als je eigenlijk moet huilen dan kan er geen ontlading plaatsvinden; via tranen verlaten stresshormonen het lichaam. De figuurlijke ‘brok’ in de keel krijgt geen kans om door de ontlading op te lossen. Als dit vaker voorkomt, dan kun je pijn in je keel krijgen en het keelchakra (een fijnstoffelijk energieknooppunt rond de keel die te maken heeft met communicatie en expressie) kan geblokkeerd raken. Dit kan leiden tot heesheid en veelvuldig terugkerende keelproblemen. Een geblokkeerd keelchakra heeft ook effect op de klank van de stem: deze kan hees of geknepen gaan komen. Als mensen bij mij komen met stemproblemen dan is één van de eerste vragen die ik stel ‘waar heb je niet gehuild waar je had moeten huilen en waar heb je niet gezegd wat je had moeten zeggen’.

Emoties en organen

Het onderdrukken van een emoties is schadelijk voor het lichaam, evenals het continue oproepen van emoties of situaties opzoeken die heftige emoties veroorzaken. In het eerste geval, bij onderdrukking, is er geen adequate reactie die het gevolg zou moeten zijn van de opgeroepen hormoonrespons. Want de hormonen komen niet voor niets vrij: ze worden afgescheiden zodat er een bepaalde reactie plaats kan vinden die hoort bij de desbetreffende emotie. Hormonen die door het lichaam gieren en die geen kans krijgen om door middel van passende actie geneutraliseerd te worden vergiftigen en beschadigen het lichaam. Als er gedurende een langere periode heftige emoties zijn kunnen hormoonklieren en bijvoorbeeld de bijnieren uitgeput raken. Volgens de Chinesen heb je dan last van ‘valse yang’: vals omdat het lijkt dat je nog voldoende energie hebt, maar eigenlijk zit je in de overdrive, merk je je vermoeidheid niet meer op en ben je bezig je bijnieren uit te putten.

Traditionele Chinese genezers weten dat emoties de fysiologie beïnvloeden en daarom vormen ze gewoonlijk onderdeel van de behandeling. Het chinese systeem kent ook zeven basisemoties: vreugde, woede, bezorgdheid, nadenkendheid, verdriet, angst en shock. De toestanden bezorgdheid en melancholie, zijn geen basisemoties in de zin van dat ze reflexmatig zijn; het zijn eerder chronisch geprikkelde toestanden. De indeling van de Chinesen is een andere indeling dan de indeling die ik eerder heb gegeven. Dat heeft te maken met dat mijn indeling vooral te maken heeft met de aard en functie van de emoties en de Chinesen de emoties hebben ingedeeld op basis van hun effect op het lichaam.

Volgens de Chinesen beïnvloeden emoties de organen én ze ontstaan in bepaalde organen. Een orgaan ‘wekt’ een emotie op.

Het hart wekt vreugde op

De lever wekt woede op

De longen wekken bezorgdheid en verdriet op

De milt wekt melancholie op

De nieren wekken angst en shock op

Overmatige woede is bijvoorbeeld gevaarlijk voor de lever en andere delen van het lichaam. De lever is de plaats waar woede verblijft. In onderstaand schema kun je lezen welke emoties welke organen beïnvloeden.

De zeven emoties en de organen
Emotie Schade aan corresponderende organen
Vreugde Overmatige vreugde consumeert hartmeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt. Het ontspant het hart ook, waardoor het niet meer effectief kan functioneren
Woede Overmatige woede consumeert levermeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt. Hij stijgt ook naar het hoofd op, veroorzaakt hoofdpijn, hoge bloeddruk en eventueel beroerte
Bezorgdheid en verdriet Overmatige bezorgdheid en verdriet branden longmeridiaanenergie op, wat tot een tekort leidt en buikpijn en zwelling veroorzaakt
Melancholie Overmatige melancholie verbruikt miltmeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt en verstopping van de milt veroorzaakt
Angst en shock Overmatige angst en shock verbruiken niermeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt. Angst dwingt de niermeridiaanenergie omlaag en veroorzaakt problemen van het onderlichaam en de nieren. Shock schept chaos in de nieren, waardoor ze slechter werken.

Als het lichaam uit balans is en/of als je emotioneel niet in balans bent dan heeft dat effect op je stem. Verdriet, woede, gebrek aan vitaliteit, geïrriteerdheid, ziekte, opgejaagdheid: het klinkt allemaal door in je stem.

Effect van de organen op de stem

Om goed kracht te kunnen zetten met je stem, bijvoorbeeld bij een uithaal, heb je vitale organen nodig. Na een nachtje flink doorhalen of een pittige griep kun je merken dat je minder kracht kunt zetten met je stem. Het is dan belangrijk te zorgen dat je organen weer vitaal worden. Als de vitaliteit van de organen minder wordt hoor je dat ook in je stem: bij het ouder worden verdwijnt de helderheid en kracht vaak uit de stem. Wil je tot op hoge leeftijd goed kunnen zingen, dan is het belangrijk dat je je organen vitaal houdt. Dit kun je doen door geen voedingsmiddelen te nuttigen die je organen extra belasten (denk aan alchol die de lever belast), voldoende lichaamsbeweging en je lichaam soepel te houden, bijvoorbeeld door yoga.

Organen beinvloeden met klank

Je kunt je organen ook positief beinvloeden met klanken, zoals de helende klanken uit de healing TAO.  Dit zijn klanken die corresponderen met een bepaald orgaan. De klanken herstellen de energiestroom in de organen en je lichaam en verhogen daarmee je gezondheid en vitaliteit. Bovendien zorgen de klanken ervoor dat je emoties in balans komen waardoor je kalm en rustig wordt (De klanken en de bijbehorende bewegingen kun je tijdens de les leren).

Lichaamsbewustzijn

Tenslotte: om effectief aan de slag te kunnen met het spelen met emoties en je stem en klank is een goed lichaamsbewustzijn een voorwaarde. Je hebt het vermogen nodig lichamelijke sensaties op te merken, te omschrijven en te duiden. Je kunt bijvoorbeeld waarnemen waar je iets voelt in je lichaam, hoe het aanvoelt (bv tintelend, verkrampt, stromend, kloppend, koud, warm), hoe je ‘iets’ in je lichaam opent en meer ruimte maakt en hoe je iets vernauwt of verkrampt.  Vandaar dat het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn een deel uit maakt van zangles,  mocht dat (nog) niet voldoende ontwikkeld zijn.

 

Bronnen:

Aantekeningen en studiemateriaal over emoties van Hein Heijen (Psychodidact) ( http://www.psychodidact.nl/opleidingen/indexopleidingen.htm )

Het subtiele lichaam: encyclopedie van de energetische anatomie (Cyndi Dale), blz 225 – 227

Healing TAO Basis 1 – René Paul Hageman ( http://www.avanturijn.nl/healing-tao/ )

Het lichaam als instrument: het belang van water

Als je een instrument hebt, dan weet je dat je daar zuinig op moet zijn. Neem een cello: de luchtvochtigheid in huis moet kloppen (bij te droge lucht gaat hij scheuren) en het hout moet je op de juiste manier verzorgen. En als je je cello vervoert ga je er niet mee in de regen lopen, maar stop je hem in een speciale koffer die de vormen van de cello ondersteunt.

Zo goed als een instrumentalist doorgaans voor zijn instrument zorgt, zo onzorgvuldig gaan veel vocalisten om met hun instrument: het lichaam. Te veel stress, te weinig rust, verkeerde leef- en eetgewoonten: het is bij vocalisten eerder regel dan uitzondering. Probeer überhaupt maar eens goed voor je ´instrument´ te zorgen in deze jachtige en hectische maatschappij.

Niet iedereen beseft dat de status quo van jouw lichaam én geest doorklinken in jouw stem. Zoals ogen de spiegels van de ziel zijn, zo is de stem de spiegel van de persoonlijkheid, het body-mindsysteem.  Stress, zorgen, verdriet, angst, verkramping, blijheid, zachtheid, een gebrek aan energie, verbittering, opgekropt verdriet, frustratie, ziekte of fysieke zwakheid: het klinkt allemaal door in jouw stem en heeft zijn effect op jouw vocale capaciteiten en op hoe jouw stem door een ander wordt ervaren.

Het is dus zaak om goed voor lichaam én geest te zorgen. Iedereen kan bedenken dat het belangrijk is om goed voor je lichaam te zorgen door bijvoorbeeld voldoende rust te nemen en het juiste voedsel tot je te nemen. Omdat dat algemeen bekende informatie is ga ik hier verder niet op in.

Wat echter weinig mensen beseffen is hoe belangrijk de kwaliteit van het water dat je tot je neemt voor je lichaam is. Water is het allergrootste bestanddeel van ons lichaam, ons instrument, dat voor ca. 70% uit water bestaat. Water blijkt veel meer te zijn dan H2O waarin bepaalde mineralen zitten. Water is het meest gevoelige element van alle elementen en het kan energie en informatie oppikken én vasthouden! De bekendste wetenschapper die dat heeft onderzocht is de Japanner Masuro Emoto.

Voor het optimaal functioneren van je ´instrument´is kennis hebben van water én het juiste water tot je nemen essentieel. En dan gaat het niet alleen om kwaliteit van het water in de zin van dat het de juiste zuurgraad en mineralen moet bevatten en voldoende gezuiverd is van bacteriën, zware metalen e.d, maar dat ook de energetische informatie én de structuur van het water belangrijk is. Vandaar dat ik een waterspecialist heb uitgenodigd voor de workshop op 15 november aanstaande (Verhoog je eigen trilling en daarmee je uitstraling: – over de energetische kant van muziek, zingen en je lichaam als instrument. Zie http://www.stemvandeziel.nl/workshops.html)

Thomas Hawker van het bedrijf The Lighthouse (www.seethelighthouse.org) zal ons van alles vertellen en laten zien van de nog onbekende aspecten van water. Je kunt je eigen water naar de workshop meenemen en laten testen. Ook kun je water dat aan alle voorwaarden voldoet tijdens de workshop proeven en ervaren. Afbeelding