Waarom vrouwen liever geen zendmast in de achtertuin willen

Zendmastles voor vrouwen

NIMBY

De meeste Nederlanders willen graag overal kunnen bellen en internetten. Maar ruim een derde van de mensen wil geen zendmast is zijn achtertuin. Het percentage NIMBY-vrouwen (Not In My Backyard) is met 52 procent een stuk hoger dan het aantal NIMBY-mannen (21 procent). Dit blijkt uit een onderzoek uit 2014 van het magazine KIJK naar het NIMBY-gedrag van de Nederlander.

Straling stimuleert kankergroei

Misschien hebben NIMBY-vrouwen toch een punt. Deze week kwam naar buiten dat uit een 25 miljoen dollar kostend onderzoek van het Amerikaans Toxologisch Programma (NTP) blijkt dat straling van mobiele telefoons kankergroei in dieren stimuleert. Het onderzoek toonde een significante kankergroei aan in ratten die twee jaar waren blootgesteld aan mobiele telefoon straling. Dit resultaat komt niet geheel als verrassing aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie de straling van mobiele telefoons al sinds 2011 classificeert als ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Cowboys en charlatans

Ook zijn er duizenden wetenschappelijke onderzoeken die mogelijke schadelijkheid van straling aantonen. Onderzoeken die door Nederlandse beleidsmakers met één hand van tafel worden geveegd omdat de Nederlandse Gezondheidsraad ze als ondeugdelijk afschrijft. Waaronder vele publicaties van nobelprijs nominees en van professoren van toonaangevende universiteiten zoals Harvard en het Karolinska Instituut. De vraag is waar wij ons meer zorgen over moeten maken: het oordeelvermogen van de Gezondheidsraad of over alle charlatans en cowboys in wetenschapsland.

Big business

Als burgers moeten wij vooral ons eigen gezonde verstand blijven gebruiken. Mobiele telefonie is big business. De telecom industrie is na de farmaceutische industrie de grootste. De Nederlandse overheid heeft voor miljarden euro’s de zendmastfrequenties geveild en heeft telecommaatschappijen moeten garanderen ze geen strobreed in de weg te leggen. Dus hebben wij in Nederland de meeste zendmasten per m2 en zenden ze bovendien ook nog eens 100 x harder dan in landen als China, Rusland en Italië. Ondertussen kijkt de Gezondheidsraad, de waakhond van onze gezondheid, de andere kant op. En hebben wij toevallig in Nederland het één na hoogste percentage kankersterftes van Europa. Of toch niet? Dat de link met straling niet uit te sluiten is blijkt ook uit de stralingsdocumentaire Mobilize, die tot 25 juni gratis te bekijken is via deze link.

Zendmastles

Voor alle vrouwen die hun achtertuin willen screenen op de aanwezigheid van zendmasten, hierbij de twee meest voorkomende types. De losse zendmasten zijn meestal te vinden op gebouwen; zendmastinstallatie vind je vaak aan de rand van gemeenten, op industrieterreinen en langs snelwegen.

zendmast

Losse zendmast

zendmastinstallatie

Zendmastencluster

Wie geen zin heeft om naar buiten te gaan, kan ook terecht op de website www.umtsmasten.nl. Voer je postcode in en zie met één druk op de knop de zendmasten rond je woning.

Veilige afstand

Rest nog de vraag wat een veilige afstand is van een zendmast. Uit meerdere onderzoeken, waaronder de Duitse Naila studie, blijkt dat er kankerclusters voorkomen rondom zendmasten. Met name binnen 400 meter van een zendmast. Er zijn echter ook onderzoeken die dit tegenspreken.  Voor een leek is het dus lastig om een mening te vormen over dit onderwerp. En daardoor haken velen, met name vrouwen, af. Te technisch geleuter. En ach, je moet tenslotte toch ergens dood aan gaan. Maar ondertussen toch maar liever geen zendmast in de achtertuin…

Brief aan Poetin en Obama over de openstaande vacature ‘wereldleider’

Betreft: openstaande vacature wereldleider (m/v)

Geachte Obama en Poetin,

Het kan u niet zijn ontgaan dat de situatie in de wereld zeer zorgelijk is. U doet aanspraak op de titel “wereldleider’ en bent daarom beiden de aangewezen persoon om hier verandering in te brengen en de wereld te leiden naar voorspoed en vrede. Helaas lijkt u hier op dit moment niet toe in staat te zijn waardoor wij, de wereldbevolking, ons genoodzaakt zien een vacature voor wereldleider (m/v) uit te vaardigen.

De functie-eisen voor wereldleider omhelsen voornamelijk bepaalde innerlijke houdingen en waarden die een voorwaarde zijn om de juiste beslissingen te nemen en het juiste beleid te maken. Gezien uw waardevolle jarenlange werkervaring hopen wij van harte dat u beiden zich zult voorbereiden om alsnog voor deze functie in aanmerking te komen. Onderlinge strijd is niet nodig; bij gelijke geschiktheid is er bij deze vacature plaats voor beiden.

De functie-eisen wereldleider (m/v):

1. Een wereldleider behartigt de belangen van de gehele wereldbevolking; niet slecht van een bepaald volk, ras of geloofsovertuiging. Ieders leven en belang is voor de wereldleider van even grote waarde en niemand wordt uitgesloten.

2. De wereldleider erkent dat het ieders geboorterecht is om in vrede te leven en in zijn basisbehoeften zoals voedsel, schoon water, kleding, onderdak en onderwijs te kunnen voorzien. Hij erkent de Universele rechten van de mens en zal er alles aan doen om deze voor elke wereldbewoner te waarborgen; niet slechts voor die van een bepaald deel ervan.

3. Een wereldleider beseft dat de term ‘economische belangen’ gaat over de belangen van iedereen; niet die van de ene groep versus de andere waarbij de belangen van de ene groep ondergeschikt zijn aan die van een andere groep. Hij of zij erkent dat een deel van de wereldbevolking jarenlang in rijkdom heeft geleefd ten koste van anderen, de aarde en het milieu. Hij is ervan doordrongen dat ongebreidelde economische groei niet reëel is en daardoor niet wenselijk: wil de gehele wereld hetzelfde welvaartsniveau hebben als het Westen, zijn er vier aardes nodig voor grondstoffen en energie.

4. Een  ongelijke verdeling van o.a. rijkdom, voedsel en energie veroorzaken woede en jaloezie en zijn een motor achter terrorisme, wreedheid en geweld. De wereldleider is zich er van bewust dat herschikking een noodzakelijke voorwaarde is voor vrede en de enige weg die zal leiden tot juiste menselijke verhoudingen. De term ‘economische belangen’ zal hierdoor in een ander perspectief komen te staan en het zal voor de één een noodzakelijke groei en voor een ander een noodzakelijk krimp inhouden.

5. De wereldleider zal dit met de steun van de wereldbevolking weten te bewerkstelligen doordat hij in staat is hen ervan te doordringen dat  ‘samen delen’, ‘niet meer gebruiken dan je nodig hebt’ en ‘geen schade doen’ belangrijke kernwaarden zijn, die tevens voor de wereldleider gelden. Er is voldoende voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht. De wereldleider zal de roofbouw op de aarde en het milieu een halt toeroepen om de aarde een leefbare plek te houden, ook voor de generaties die na ons komen.

6. De wereldleider zal in staat zijn de godsdienstige verschillen in de wereld te overbruggen doordat hij weet dat elke godsdienst in essentie dezelfde geestelijke waarden en goddelijke waarheden vertegenwoordigen en daardoor bestaansrecht heeft; de uiterlijke verschillen en uitwassen zijn een menselijk en geen goddelijke product. De wereldleider zal zich vooral richten op dat wat verbindt in plaats van dat wat scheidt.

7. De wereldleider streeft hoge geestelijke waarden na en zal geen wreedheden tegen de mensheid begaan, geen valse vlag operaties uitvoeren, niet manipuleren, de waarheid geen geweld aandoen en de vrijheid van meningsuiting en privacy van mensen niet aantasten. Hij is volmaakt oprecht en is altijd van intentie het goede te doen en het slechte na te laten. Hij zal geen mensen of volkeren tegen elkaar opzetten vanuit het diepe besef dat alle mensen broeders en zusters zijn van die ene mensheid.

8. De waarheid is voor de wereldleider het hoogste goed en hij weet dat het belangrijk is geen enkele begeerte, geen voorkeur voor iets, geen afkeer, geen sympathie, geen antipathie, geen verknochtheid of weerzin te hebben omdat het anders niet mogelijk is helder waar te nemen, een juist oordeel te vellen en de juiste beslissingen te nemen.

9. De wereldleider is een echte teamplayer en kan goed samenwerken en verbinden. De mensen waarmee hij zich omringt zullen minstens dezelfde hoge geestelijke waarden nastreven als hij en van onbesproken gedrag zijn. De wereldleider en zijn vertegenwoordigers zullen een lichtend voorbeeld zijn voor iedereen en hun intenties en wijsheid zullen boven iedere twijfel verheven zijn.

10. Een wereldleider zal de wapens enkel oppakken in samenspraak met de VN als de Universele rechten van de mens in het geding zijn of er wreedheden tegenover de mensheid worden begaan. De realiteit is dat er altijd mensen zullen zijn die een groter aandeel dan hun rechtmatige deel voor zichzelf opeisen, zich willen verrijken, hun macht willen vergroten of misbruiken en chaos en strijd creëren om daar zelf beter van te worden. De wereldleider doorziet zich, zal hier tegen optreden en zal zich hier zelf ook niet schuldig aan maken.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. U hoeft geen sollicitatiebrief te sturen: uw uitingen en acties op het wereldtoneel zijn uw sollicitatie.

Met vriendelijke groet namens de gehele wereldbevolking.

Obama+Poetin2

Beste NOS

Beste NOS,

Tot voor kort was ik in de veronderstelling dat nieuws gewoon het verslaan van feiten is en dat wij in Nederland trots kunnen zijn op onafhankelijke nieuwsvoorziening. Voor het vormen van mijn mening over internationale gebeurtenissen vertrouwde ik op de visie die ik door de Nederlandse media kreeg voorgeschoteld; ik kon situaties van de zijlijn immers toch niet goed checken en beoordelen.

Met de tragedie van vlucht MH17 kwam Nederland ineens als pion midden op het grote internationale schaakbord van Amerika en Rusland terecht. Het viel mij op hoeveel er werd gediscussieerd, gespeculeerd en geïnsinueerd en hoe, als een bepaalde overtuigingen maar vaak genoeg herhaald werden, deze als feiten begon te wortelen op gevoelsniveau van vele Nederlanders.  De kaarten lagen al heel snel op tafel: de seperatisten hebben het vliegtuig uit de lucht geschoten en Rusland is een agressor die de seperatisten steunt en daarom gestraft dient te worden. Ik vond de gevolgtrekkingen wel in een erg rap tempo gaan en was als broodnuchtere Hollander nog niet overtuigd.

Op aanraden ben ik zowel het nieuws op CNN als op Russia Today (www.rt.com) gaan volgen; niet omdat ik denk dat RT het meest objectieve nieuwskanaal is, maar om nieuws te kunnen vergelijken. De schellen vielen mij van de ogen: onze nieuwsvoorziening blijkt verre van objectief. Als de ‘waarheid’ zo kan verschillen dan zouden we op zijn minst argwanend dienen te zijn. En juist die argwanendheid, die kritische noot mis ik in de Nederlandse media. Goede journalistiek is het nieuws van verschillende kanten belichten,  maar de NOS impregneert ons vooral met de Amerikaanse visie.

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat de NOS stelling nam voor ‘de waarheid’, wat dat ook zijn moge. Voor mij ligt de waarheid bij dat wat het goede, ware en schone vertegenwoordigt, waarachtig vrede nastreeft en ervoor zorgt dat de vier vrijheden gegarandeerd worden voor iedereen ter wereld, te weten vrijheid van uitdrukking, vrijheid van godsdienst, vrijheid te leven gevrijwaard van nood en vrijheid te leven gevrijwaard van angst.

Moeten we hiervoor bij Amerika, het land dat pretendeert de stabiliteit, vrijheid en vrede in de wereld te waarborgen, zijn? En die voor dat hogere doel burgers en politici afluistert en landen binnenvalt?

Ik lees vandaag op uw site dat de Amerikaanse senaat een voorstel heeft goedgekeurd om met 225 miljoen dollar het Israëlische raketafweersysteem te steunen. Brengt dat vrede? Nee, dat levert de Amerikanen vooral veel geld op; één afweerraket kost 100.000 dollar. Zouden Israël en Hamas niet veel eerder aan tafel gaan zitten voor vredesbesprekingen als ze beiden net zo kwetsbaar zouden zijn voor verliezen?. Ook lees ik vandaag op http://www.nos.nl dat Amerika Oekraïense troepen wil gaan opleiden en uitrusten. Leidt dat tot stabiliteit in die regio? Nee, dat destabiliseert alleen maar verder want Rusland zal in antwoord daarop de separatisten steunen. Waarom hoor ik hier bij de NOS geen kritische geluiden over?

Wat hebben die Amerikanen eigenlijk te zoeken  in de Oekraine? Een vraag die ik in jullie nieuwsberichten niet tegenkom, want na de tragedie van MH-17 is het toch niet meer dan logisch?!?

Maar hoe logisch is het eigenlijk? Een paar feiten op een rijtje. Chevron en Shell hebben vorig jaar mega contracten afgesloten met Oekraïne voor het boren naar schaliegas in het gebied waar nu de oorlog woedt. De bewoners van dat gebied wilden een referendum over die boringen organiseren omdat het schadelijk voor het milieu is. Dat referendum is er niet gekomen want burgers in oorlog zijn bezig met overleven, niet met referendums. Sinds 25 juli worden de boorinstallaties in de buurt van Slavyanks in stelling gebracht onder bescherming van het Oekraïense leger, ca. anderhalf uur rijden vanaf de plek waar de MH17 is neergeschoten.  Rusland is deze maand samen met Brazilie, India, China en Zuid-Afrika een nieuwe bank begonnen omdat ze vinden dat de Wereldbank en het IMF teveel oog hebben voor westerse belangen. En China is 2012 van de dollar afgestapt voor de oliehandel, gesteund door Rusland; twee zaken die een enorme dreun zijn voor de stabiliteit van de dollar.

Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om het eenvoudige rekensommetje te maken: het gaat hier niet om vrede, het gaat hier om enorme Amerikaanse financiële belangen.

Waarom belicht de Nederlandse journalistiek deze achtergronden niet? Of raken wij te veel in verwarring als we de Amerikanen niet meer per definitie als ‘good guys’ en Russen als ‘bad guys’  kunnen zien? Is het niet de plicht van Europa om een onafhankelijke visie te hebben en te blijven streven naar vrede boven alles?  Als we wereldvrede willen, moeten we geen kant kiezen, niet belonen of straffen, maar verborgen agenda’s ontmaskeren en mensen terugfluiten. Daarin kan de journalistiek een belangrijke rol vervullen een daartoe nodig ik de NOS uit.

Met vriendelijke groet,

Judith Snel-Jobse

Beste Bloglezers,

Een toelichting op mijn blog n.a.v. de vele reacties.  Als een blog in je eigen kringen wordt gedeeld, kennen mensen de context omdat ze weten wie het schrijft en behoeven bepaalde zaken geen uitleg. Ik had niet verwacht dat mijn blog ‘viral’ zou gaan. Dan ineens wordt er van alles in gelezen wat niet geschreven of bedoeld is.

Daarom misschien ten overvloede: Ik kies maar één kant en dat is de kant vóór vrede. Ik ben niet pro- of anti- Russisch of pro- of Anti Amerikaans of pro- of anti wie-dan-ook. We zijn tenslotte allemaal broers en zusters van één mensheid en ik geloof niet in het onderscheiden van mensen naar volk, nationaliteit, geloof, ras of huidskleur. Uiteindelijk zijn het burgers die de prijs betalen voor beslissingen van hogerhand, van machthebbers die hun ‘spel’ kunnen spelen vaak mede dankzij de steun van de publieke opinie.

Vandaar mijn zinsnede: “Is het niet de plicht van Europa om een onafhankelijke visie te hebben en te blijven streven naar vrede boven alles?  Als we wereldvrede willen, moeten we geen kant kiezen, niet belonen of straffen, maar verborgen agenda’s ontmaskeren en mensen terugfluiten. Daarin kan de journalistiek een belangrijke rol vervullen een daartoe nodig ik de NOS uit”.

En daartoe nodig ik ook iedere bloglezer uit: om helder te denken, alert te blijven en vooral, respect te hebben voor andermans mening. Als mensen in de reacties op een blog al de vrede niet kunnen bewaren, hoe moet dat dan op wereldniveau?

Als ik niet in staat ben om in mijn woorden mijn oproep tot vrede voldoende helder uit te drukken, hopelijk kan mijn muziek het dan wel. Vanwege deze protestsong verloor ik in 2003 mijn platencontract,  maar het was het meer dan waard. Helaas blijft deze song actueel en elke keer als er iets op het wereldtoneel gebeurt deel ik het (helaas) weer….

Bronnen:

http://www.reuters.com/article/2013/11/05/us-ukraine-chevron-idUSBRE9A40ML20131105

http://en.itar-tass.com/world/742366

http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/china-stapt-van-de-dollar-af-voor-oliehandel/

http://nos.nl/artikel/675406-bricslanden-richten-bank-op.html

Gasfirma zoon Joe Biden bereidt boringen schaliegas in Oost-Oekraïne voor

College professor Hamelink: “waarom je niet moet geloven wat in de krant staat.”https://www.youtube.com/watch?v=_tf1FA3gqWE&app=desktop