Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid. Waarom wij dit niet (mogen) weten

Eerst hadden we wifi, 2G, 3G en 4G. De gezondheidsrisico’s werden weggehoond en waarschuwingen van wetenschappers in de wind geslagen. Nu komt 5G. In augustus 2017 stuurden wetenschappers de Europese Commissie een brandbrief omdat volgens hen de volksgezondheid in het geding is. Wie deze brief leest krijgt koude rillingen van het dramatische toekomstscenario met daarin meer kans op o.a. kanker, neurologische stoornissen en leer- en geheugenstoornissen. Zelfs onze voortplanting is ‘at stake’. Waarom pikt niemand dit onderwerp op, zelfs pers en opiniemakers niet?

Het is niet de eerste keer dat wetenschappers de noodklok luiden. In 2015 luidden meer dan 200 wetenschappers wereldwijd de noodklok bij de Verenigde Naties en Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de gezondheidsgevaren van onze draadloze technologie. Voor dovemansoren blijkt.

Video: wetenschappers o.l.v. dr. Martin Blank bieden in 2015 WHO en VN appel aan vanwege gezondheidsrisico’s van  straling

Ongeveer hetzelfde clubje stuurt nu opnieuw een brandbrief , dit keer aan de EU. De grote vraag is waarom niemand, inclusief pers, dit oppikt.

5G: niet getest en onveilig

De wetenschappers maken zich grote zorgen omdat het 5G-netwerk uitgerold wordt zonder dat de effecten daarvan op mens, dier en natuur onderzocht zijn en zonder dat reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld. Het is aannemelijk dat de gezondheidseffecten van 5G nog dramatischer zullen zijn dan dat van 3G, 4G en wifi omdat er hogere frequenties worden gebruikt en er sprake is van een cumulatie van stralingsbronnen. In de brandbrief roepen de wetenschappers de EU op om: “Alle redelijke maatregelen te nemen om de implementatie van 5G een halt toe te roepen tot onafhankelijke wetenschappers kunnen garanderen dat 5G en de totale stralingslevels veroorzaakt door straling afkomstig van 2G, 3G, 4G en 5G samen niet schadelijk zijn voor EU-burgers (kinderen en zwangere vrouwen in het bijzonder) en voor de omgeving.”

Negatieve gezondheidseffecten

De wetenschappers achten de negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling meer dan bewezen. Straling afkomstig van o.a. mobiele telefoon, wifi en zendmasten, kan klachten als hoofdpijn, slaapstoornissen, vermoeidheid, concentratieproblemen, hyperactiviteit, oorsuizen en geheugenstoornissen veroorzaken. En wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker en DNA-schade. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft elektromagnetische straling van mobiele telefonie in 2011 geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’ (2B). Er zijn geluiden ,  o.a. van de bekende oncoloog Lennart Hardell, dat straling in categorie 1, kankerverwekkend, zou moeten worden ingedeeld.

Biljoenen

Waarom wordt deze downside van onze moderne technologie angstvallig buiten de schijnwerpers gehouden? Waarom met de vaart der volkeren een mogelijk onveilige technologie uitrollen? Omdat er gi-gan-tische economische belangen mee gemoeid zijn. De Amerikaanse telecomtopman Tom Wheeler spreekt klare taal in een persconferentie als het gaat over de uitrol van 5G: er zijn tientallen biljoenen dollars mee gemoeid, er wordt niet gewacht op veiligheidsstandaarden en hij waarschuwt dat niemand de uitrol een strobreed in de weg moet leggen.

FCC topman over uitrol 5G:  biljoenen dollars, niet wachten op veiligheidsstandaarden en geen strobreed in de weg leggen

Taboe

Wie dat wel doet kan rekenen op een hoop vijanden met geld en machtige vriendjes in alle lagen van het bedrijfsleven en politiek. Erover schrijven of praten is al voldoende om in diskrediet te worden gebracht. En wie nog een stapje verder durft te gaan loopt het risico op karaktermoord en zelfs intimidatie.  En daarom blijft het oorverdovend stil als het gaat over de negatieve gezondheidseffecten van straling. Politici, pers, opiniemakers en zelfs degenen die onze gezondheid behoren te bewaken kijken de andere kant op.

Voorzorgsmaatregelen

Toch begint héél langzaam het tij te keren.  In steeds meer landen worden voorzorgsmaatregelen genomen om de gezondheid van met name kinderen en jongeren te beschermen. Zo is in Frankrijk wifi in crèches bij wet verboden en is het gebruik in basisscholen beperkt. Veel grote Belgische steden als Gent en Mechelen volgen Frans voorbeeld. De Jeugdgezondheidszorg van Cyprus heeft een voorlichtingsvideo gepubliceerd waarin ouders en scholen het advies krijgen kinderen zo min mogelijk bloot te stellen aan de straling van wifi en mobieltjes. Kinderen met grote reebruine ogen vragen zich in de video af “Since you love us, why do you radiate us with wireless?”

Voorlichtingsvideo Jeugdgezondheidszorg Cyprus over de gezondheidsrisico’s van straling

Voldoende wetenschappelijk bewijs

In Nederland blijft het stil. Muisstil. Wie een vraag over dit onderwerp stelt aan GGD of gemeente krijgt standaard de mantra te horen dat de Nederlandse Gezondheidsraad concludeert dat er geen bewijs is voor de schadelijkheid van straling. Maar dat is onjuist: er is meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs. Alleen zijn er ook wetenschappelijke onderzoeken die geen gezondheidseffecten zien. Maar niet alleen zijn er meer onderzoeken die wel een effect laten zien dan geen; de onderzoeken die geen effect laten zien zijn meestal ook nog eens gefinancierd vanuit de industrie. Omdat onderzoeken elkaar tegenspreken is er zogezegd geen wetenschappelijke consensus. Maar een gebrek aan wetenschappelijke consensus is iets anders dan gebrek aan wetenschappelijk bewijs.

Niet wegstrepen

Volgens stralingsexpert professor Olle Johansson van het gerenommeerde Karolinska Instituut in Zweden kun je wetenschappelijke bewijzen niet tegen elkaar wegstrepen. “Het is een misverstand dat je wetenschappelijke publicaties tegen elkaar kunt wegstrepen, zoals de tabaksindustrie jaren heeft gedaan. Je kan nooit een rapport dat een negatief gezondheidseffect laat zien neutraliseren met een rapport dat niets laat zien. Dit is een misverstand en wordt helaas vaak gedaan door zowel vertegenwoordigers van de industrie als van officiële autoriteiten. Het grote publiek is makkelijk voor de gek te houden met dit soort argumentaties. Maar als je door één dodelijke slang bent gebeten, wat maakt het dan voor jou uit dat er ook miljoenen ongevaarlijke slangen zijn?”

Hyperactieve kindjes

Dat buitenlandse Gezondheidsraden deels andere conclusies trekken is geen reden voor zelfreflectie van onze eigen Gezondheidsraad. Dat andere landen voorzorgsmaatregelen nemen is voor Nederlandse politici geen aanleiding om kritische vragen te stellen. Zeker niet nu de Europese commissie aangekondigd heeft honderden miljoenen te investeren in de draadloze infrastructuur, wat komende jaren twee miljoen banen moet opleveren. En we een Rutte hebben die de ambitie heeft van Nederland de Silicon Valley van Europa te maken. Daar mogen best een paar kindertjes hyperactief voor worden en een aantal mensen minder van slapen. Gezondheid is ondergeschikt aan de economie.

Nederlandse Gezondheidsraad

Maar hoe hard is het argument van onze Gezondheidsraad eigenlijk dat negatieve gezondheidseffecten van straling niet bewezen zijn? Onderstaande korte elevatorpitch slash kruisverhoor van dr. Eric van Rongen geeft duidelijkheid.  Dr. Van Rongen is o.a. secretaris van de Gezondheidsraad. Hij heeft ook zitting in de ICNIRP, de organisatie die internationaal aanbevelingen geeft over de blootstellingslimieten voor straling. Tijdens een Zweeds seminar over straling, eind mei 2016, stelt de kritische Zweedse journaliste Mona Nilsson hem de vraag waarom hij geen duidelijke conclusies kan trekken over de schadelijkheid van elektromagnetische straling. En waarom de Zweedse bevolking en beleidsmakers dr. Van Rongen meer zouden moeten vertrouwen dan de 220 wetenschappers. Het antwoord van Van Rongen is kort maar krachtig: “Iedereen kan geloven wat hij wil geloven. Als die wetenschappers denken dat er genoeg bewijs is, dan is die conclusie hun verantwoordelijkheid. Wij trekken andere conclusies. En het is aan de mensen om te beslissen welke groep zij betrouwbaarder vinden en wat ze willen geloven”. Punt

Dr. Van Rongen Gezondheidsraad: “Een kwestie van vertrouwen”

Kwestie van vertrouwen

Aha, het is dus gewoon een kwestie van vertrouwen, en wij, Nederlanders, mogen zelf beslissen wie wij geloven. Wauw! Wist jij dat? Ik niet. Ik zou toch veronderstellen dat als op grote schaal een technologie wordt ingevoerd het aan alle kanten getest is en gezondheidsrisico’s zijn uitgesloten.

Wetenschap

Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in wetenschappers. Eén van de ondertekenaars van het appel uit 2015 is professor Dariusz Leszczynski, adjunct professor Biochemie aan een universiteit in Finland en o.a. assistent professor aan Harvard Medical School. Hij wordt wereldwijd gezien als stralingsexpert en heeft o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) advies gegeven en was lid van de IARC (International Agency for Research on Cancer).  In onderstaande lezing aan de universiteit van Brisbane in augustus 2017 geeft hij een uiteenzetting over wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe gedaan is naar de gezondheidseffecten van straling.

Lezing van prof. Dariusz Leszczynski over de gezondheidseffecten van straling (augustus 2017)

Grootste biologische experiment ooit

Ook legt hij precies uit wat 5G is. Voor 5G worden veel hogere frequenties gebruikt dan voor 2G, 3G, 4G en wifi. Het is aannemelijk dat deze frequenties (nog) meer impact zullen hebben op het menselijk organisme. Omdat het millimetergolven zijn zullen er niet alleen veel grotere zendmasten nodig zijn, maar ook nog eens heel veel kleine zendcellen ter ondersteuning.  Want de millimetergolven van 5G kunnen niet door muren, niet door bomen en worden geabsorbeerd door regen. Voor 5G zal er straks een sterke mini-zendmast hangen aan bijna iedere lantaarnpaal, zal het mogelijk geïntegreerd worden in straatstenen en zelfs schoenzolen. En het meest bizarre: in het hele invoeringsdraaiboek van 5G wordt nergens gerept over wetenschappelijk onderzoek en over veiligheidslimieten. 5G wordt gewoon ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek naar is verricht en zonder dat er reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld. De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit. Laten wij dit gebeuren?

Vind jij ook dat er op een verstandige manier moet worden omgegaan met het invoeren van nieuwe technologie? Dat gezondheidsrisico’s serieus genomen dienen te worden en we het recht hebben op eerlijke voorlichting? Teken dan de petitie van ‘Verminder electrosmog’.

 

 

 

 

20 gedachten over “Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid. Waarom wij dit niet (mogen) weten”

 1. wat kunnen we eraan doen dan?? als mensen die t hardop (in de media) zeggen al vermoord of iets in die richting worden…
  Hetzelfde geldt voor veeteelt (zie docu Cowspiracy)…

  1. Er zijn gelukkig genoeg mensen die hun mond open doen. En vermoord? Dat gaat wel ver…Voor de meesten is ontvolgd worden op facebook en weggehoond worden op een feestje al reden genoeg om hun mond te houden. Maar er zijn ook mensen hun baan kwijtgeraakt, hebben imagoschade opgelopen etc. In die orde van grootte moet je vooral denken.

 2. “Waarom mogen wij dit niet weten?”
  Dergelijke koppen zijn erg sensatiegericht en suggereren een groter complot om argeloze burgers voor de gek te houden. Onzin natuurlijk. dat sort aluhoedjespraat hoef je echt niet te gebruiken om je punt te maken. Het doet me het ergste vermoeden over de inhoud.

  De genoemde professor Olle Jansson mag dan werken aan het “gerenommeerde Karolinska Instituut”, zo gerenommeerd is hij zelf niet: rapporten die uitgaan van aannames, en meer recent een aanklacht wegens plagiaat. Niet hoopgevend. Professor Leszczinsky blinkt ook niet uit in wetenschappelijke debatten: https://www.forbes.com/sites/geoffreykabat/2013/03/20/if-you-believe-cellphones-cause-cancer-then-you-dont-believe-in-science/#255d1163e2ae

  Al met al: als er vanuit verschillende officiele instanties aangegeven wordt dat je je geen zorgen hoeft te maken, dan kun je er heus wel van uit gaan dat dat zo is. Er is geen complot om “de massa” dom te houden, noch om ze opzettelijk ziek te maken.

  1. Er is inderdaad geen complot om mensen opzettelijk ziek te houden. https://www.demorgen.be/technologie/wetenschappers-vragen-uitstel-uitbreiding-5g-vrezen-tragische-onherstelbare-schade-b7d8dcf1/ Maar degenen die het onderwerp op de radar willen krijgen ondervinden wel degelijk heel veel tegenwerking. Ik heb prof. Olle Johansson meerdere keren in real life gesproken. Een zeer gedreven en eerlijk wetenschapper. En helaas één van de velen die in diskrediet is gebracht. En stel dat je gelijk hebt, dat die Johansson en de man met de moeilijke achternaam inderdaad dubieuze figuren blijken zijn. Dan nog blijven er meer dan 200 andere wetenschappers over die het appel in 2015 hebben ondertekend. Als dat ook allemaal prutsers zijn dan denk ik dat we ons ook zorgen moeten gaan maken over de wetenschap. En de kop, ja inderdaad, die is idd wel een beetje (te) Telegraaf, helaas. Helaas omdat zulke koppen helaas nodig zijn om mensen aan het lezen te krijgen. En als je graag de officiele instanties gelooft: be my quest. Ik geloof niet in opzettelijke kwaadwil. Wel in teveel tegenwerkende krachten die het lastig maken een item op de agenda te krijgen. Straling is een item waar niemand echt blij van wordt. Ik geloof dat de Gezondheidsraad ook te maken heeft met veel tegenwerkende krachten, waaronder ook gewone hele simpele procesmatige en beleidsmatige vertragers. Zelfs de heer Van Rongen is in het echte leven, als mens, niet zo een hark over straling als in het videootje. Maar daar spreekt hij vanuit zijn functie en niet als persoon. Ik weet dat achter de schermen veel meer goodwill te vinden is dan lijkt. Aan de mensen ligt het niet, meer aan instanties, regelgevingen, conflicterende belangen.

  2. inderdaad, er is geen komplot om mensen dom te houden of ziek te maken… dat is niet de intentie, dat geloof ik ook. Alleen wordt gezondheid en verder álles opgeofferd als er echt grote GELDbedragen mee gemoeid zijn… Geld en ambitie, bv om de silicon Valley van Europa te worden, Dán moet je niet zeuren over milieu, en gezondheid en alles wat dat geld en prestige in de weg zou kunnen staan. En daar wordt meer en veel meer opgeofferd dan je als gemiddelde mens denkt. Zelfs de toekomst van onze bloedeigen kinderen. Het probleem is, dat alle mechanismes zo groot zijn geworden, er is geen mens meer die dat kan beïnvloeden, want zelfs als je een van de machthebbers bent, je bent er maar 1 en als jij de noodklok luidt, ben je de eerste die eruit ligt, en gaat het toch verder. Sorry, ben even niet in een optimistische bui, maar de naïviteit, dat als officiële instanties het zeggen, het dan heus wel waar zal zijn…., jammer, dat zóu beslist zo moeten zijn, maar is met de vorige generatie samen aan het vervallen. Op dit moment weet ik ook de oplossing niet maar wel dat het serieus zorgwekkend is, vooral onze massale ontkenning….

  3. Wat maakt dat je zo reageert en vanuit welke achtergrond? Je zult het er toch mee eens moeten zijn dat het eigenlijk het meest wijs is om eerst gedegen onderzoek te doen naar de gevolgen vande straling van 5G? Ik ben benieuwd wat maakt dat je gewoon aanneemt dat de officiele instanties ( wie dan eigenlijk) precies weten wat de consequenties zijn van 5G.

  4. Het is bekend dat zeer kritische wetenschappers, die veel daarover publiceren en lezingen houden, nogal eens in discrediet worden gebracht. Gebeurt in de medische wereld ook. Is dat hier het geval? Zou kunnen zijn, maar ik weet dat niet. Ken de betrokken personen niet. Dat is altijd het probleem. We kennen de details niet.

   Dat gebeurt hier ook. Je moet maar een googlen op George Carlo die onderzoek heeft gedaan voor Motorola. Een zeer bekende wetenschapper is Olle Johansson die werkte op het Karolinska instituut in Zweden. Ook hij is meerdere keren slachtoffer van karaktermoord geworden. Hij vertelde mij dat toen hij een paar jaar geleden in Nederland was.

 3. En vandaag hoorde ik dit nieuws: het college van B&W in Utrecht heeft een nominatie gekregen van de vereniging tegen Kwakzalverij omdat ze stralingsklachten van bewoners serieus hebben genomen. Iedereen die in Nederland zijn nek uitsteekt op het gebied van straling wordt door dit clubje en/of Skepsis in diskrediet gebracht. http://www.kwakzalverij.nl/over-ons/meester-kackadorisprijs/meester-kackadorisprijs-2017/veertien-genomineerden-op-longlist-meester-kackadorisprijs-2017/?utm_content=bufferf891a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

 4. Een groot Zwitsers onderzoek met 4.1 miljoen mensen dat over een periode van 6 jaar heeft plaatsgevonden heeft aangetoond dat de kans op het ontwikkelen van kanker 30% hoger is bij mensen die binnen 50 meter van hoogspanningsmasten wonen. Het gaat hier om een frequentie van 50 Hertz.
  Frequentie’s in het mega en giga gebied zijn nog veel schadelijker!!
  Waarom wordt in Frankrijk het gebruik van Wifi op scholen verboden en mag alleen via de kabel gewerkt worden?
  Lijkt me duidelijk. Het geloof in de overheid is voor mij reeds langer
  verdwenen. De manipulatie’s door de overheid van van goede onderzoeksrapporten is kort geleden al weer duidelijk naar buiten gekomen.

  1. Hoogspanning is iets heel anders dan een zendmast. Wie binnen een meter van een dergelijke kabel komt (bij 110kv en zeker bij 380kv), kookt zelfs van binnen dood. Dat heeft meer te maken met het voltage dan met de frequentie.

   U kunt gewoon zonder directe schade naast een zendmast staan. Heerlijk dat iedereen het mantra ook napraat dat hogere frequenties automatisch schadelijker zijn. Als u zoiets typt, zet u er dan een serieuze wetenschappelijke bronvermelding bij?

   Waar gebeurd verhaal: een vriend van mij werkte voor Alcatel. Ze plaatsten een 3g mast op een bejaardentehuis. Daags na de plaatsing hadden vele bejaarden klachten, zeker zij die op de bovenste verdiepingen woonden. Deze meneer van Alcatel stelde voor om een informatiesessie te houden, die druk werd bezocht door mopperende bejaarden en hun bezorgde kinderen. De informatiesessie begon met de woorden: dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik weet zeker dat u geen last heeft van onze zendmast want die staat nog uit. Wie heeft er nog vragen?

   Ik zeg niet dat het niet schadelijk is. Ik heb geen idee. Maar zo maar ongefundeerde dingen napraten is niet behulpzaam. Feit is dat bij hogere frequenties het zendvermogen minder is. Misschien compenseert dat? Weet u het? Zeker?

   1. Beste Michiel, de bronnen zitten onder de onderstreepte linkjes. Ook kun je de video’s bekijken. Bronnen genoeg lijkt mij. Als je jezelf in dit onderwerp wilt verdiepen verschaffen de linkjes je een goede ingang naar meer info. Wil je nog meer info, dan kun je hier je hart ophalen; https://www.bioinitiative.org/research-summaries/ Ik benieuwd naar die vriend van jou. Je hebt iets tegen onbevestigde bronnen en ik ook, dus heb je zijn naam en gegevens voor mij? Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Hartelijke groetjes, Judith

 5. Wat een geweldig naieve reacties lees ik hier. Zo van “Als de overheid zecht dat het veilig is dan is dat toch ook zo!?” Aan al die mensen zou ik graag de docudrama Chernobyl willen aanraden. Het kijk geweldig weg en laat zien hoe mensen kunnen volhouden dat er niets aan de hand is. “Ja maar dat is Rusland, dat gebeurd hier toch niet?” Ehhuu weet je dat zeker? Wist je dat in Nederland de veilige norm voor de hoeveelheid straling die je mag hebben verdubbeld is, toen in 1986? We zijn toen ook van rad[Rd] naar sievert[Sv] gegaan als aanduiding voor straling, dus het viel niet zo op. Maar in die tijd kon je meten, met een gewone geigercounter, wanneer de wind uit het oosten kwam. Maar gewoon helemaal geen gevaar voor de volks gezondheid, echt niet want de overheid zecht het.
  Nu zeggen ze het weer.

  Een klein beetje over mijn achtergrond: Ik ben actief geweest in de ontwikkeling van oa DECT telefonie. Ik weet zeker dat iedereen hier naar mijn software ‘geluisterd’ heeft die in de DECT telefoon draait. Daarnaast ook aan andere systemen gewerkt maar die zijn niet zo bekend.

 6. kan iemand mij de wetenschappelijk onderbouwde studies doorgeven ivm het mogelijk gevaar van 5G? En dan bedoel ik geen u-tube filmpjes, fora waar heel wat vertelt wordt maar is het ook onderbouwd? , geen artikeltjes uit de pers, geen meningen, geen overtuigingen, geen veronderstellingen, maar wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s