De 108 goede voornemens van onze 108 subpersoonlijkheden

Op  1 januari regent het goede voornemens. Velen willen in het nieuwe jaar een betere versie van zichzelf creëren: puurder, authentieker, expressiever, opener, eerlijker, communicatiever….. Dit impliceert dat we met een mindere versie van onszelf zitten opgescheept. En we beter willen zijn dan we zijn. Maar wie zijn we eigenlijk werkelijk? Is er wel zoiets als een consistent ‘ik’ die een vaste manier heeft van voelen en denken?  En hoe komt het toch dat onze voornemens vaak net zo snel sneuvelen als ze ontstaan?

Vroeger deed ik mijn best als een consistent persoon over te komen. Maar dat was best een opgave: het ene moment kon ik vol verve A verkondigen en daar helemaal voor gaan,  om een paar dagen later A te diskwalificeren en met hetzelfde enthousiasme B te verkondigen. Dit maakte mij nogal eens onnavolgbaar, en dat niet alleen voor anderen. Alle incongruenties in voelen en denken, ofwel dat waar ik mijzelf niet in herkende, moesten onder het kleed worden geschoven.

Dat het heel normaal is tegenstrijdige gevoelens en gedachten te hebben, en er niet zoiets bestaat als een consistente persoonlijkheid was een eye-opener voor mij. Osho zegt:

“Je bent een menigte, een massa. Je hoeft slechts ietsje dichterbij te kijken en je zult veel figuren aantreffen en allemaal komen ze van tijd tot tijd naar voren om te beweren dat jij dat bent”.  

Als wij over onszelf nadenken en ons afvragen wie wij zijn, zien wij onszelf meestal als een ‘ik’ die zintuigelijke ervaringen en gevoelens, gedachten, meningen en wilsimpulsen heeft. Als we echter gaan inzoemen, komen we erachter dat we niet één consistente ‘ik’ zijn, maar we bestaan uit een  heleboel ‘ikken’ of subpersoonlijkheden.

Als er maar één ‘ik’ zou zijn, dan zouden we de situatie niet herkennen dat we onszelf op 1 januari voornemen om iets te doen, zoals stoppen met roken, afvallen of het starten met ontspanningsoefeningen. Om vervolgens te ontdekken dat we binnen een week onze eigen goede voornemen gesaboteerd hebben. Dan zouden we nooit in tweestrijd zijn en ons afvragen welke keuze we moeten maken. Is er geen ‘hart-hoofd’ conflict en maken we nooit mee dat we aan de ene kant dit willen en aan de andere kant dat.

De ‘ik’ zoals ik mijzelf dacht te kennen bleek dus geen consistent vast onveranderbaar zelf te zijn maar een menigte, een community van subpersoonlijkheden.

Een metafoor is dat de mens is als een bus vol met subpersoonlijkheden. Bij iemand die zich niet bewust is van zijn subpersoonlijkheden bepaalt de situatie welke subpersoonlijkheid er aan het stuur zit van de bus. Datgene wat de desbetreffende subpersoonlijkheid denkt, voelt, doet en wilt, daar identificeer je mee en dat zie je als ‘jouw wil’. Die subpersoonlijkheid bepaalt dus op dat moment welke richting de bus op gaat.

En jij maar denken dat jij continu achter het stuur zit en bepaalt waar je heen gaat….En dat het nou eenmaal zo is dat je de ene keer linksaf wilt, de andere keer rechtdoor en dan weer naar rechts. En ondertussen raak je gefrustreerd dat je niet de controle over jezelf lijkt te hebben om te doen wat je wilt doen en wat je jezelf voorneemt te doen. En dat je keer op keer weer overvallen wordt door tegenstrijdige gevoelens en gedachten en twijfel nadat je net een  beslissing hebt genomen of ‘ergens iets van gevonden hebt’. En dat je nog steeds niet op je bestemming aangekomen bent.

In plaats van één ‘ware ik’ besturen een heleboel ‘ikken’ je bus, oftewel je leven. Al je verschillende ‘ikken’ zijn ergens in de loop van je ontwikkeling ontstaan. Als klein kind had je een ongefragmenteerd bewustzijn: je ervaring was heel. In je ervaring kon je jezelf nog niet onderscheiden van de omgeving, van je moeder en van andere mensen. Subpersoonlijkheden ontstaan vanaf het moment dat je denken zich dusdanig ontwikkelt dat je jezelf gaat ervaren als ‘iemand’, als een losstaande entiteit. Vanaf dat moment word je geconfronteerd met een complexe wereld waaraan je je voor je overleving zo goed mogelijk aan moet passen. In de ene situatie wordt dit van je verwacht en in de andere situatie dat. Van de ene volwassene mag je iets wel en van de andere mag je het juist weer niet. De ene volwassene prijst je als je de onbevangenheid en openheid hebt om impertinente vragen te stellen en de ander laat duidelijk merken dat je een brutaal onaangepast sujet bent als je dat doet.  En dan heb je ook nog eens je eigen behoeftes en verlangens die regelmatig in conflict zijn met de omgeving.

Naarmate we opgroeien wordt de situatie alleen maar ingewikkelder. In een complexe maatschappij zoals waarin wij leven wordt aan bijna ieder mens een groot aantal tegengestelde eisen gesteld. Zo kan van ons verwacht worden dat we binnen onze beroepsgroep  ‘hard’ zijn en ons richten op succes, ook al zou dat ten koste van anderen gaan. En dat onze huiselijke sfeer  juist weer vraagt dat we op samenwerking gericht zijn en bereid zijn onze eigen belangen ondergeschikt te maken aan die van het gezin als geheel.

Het is dan ook niet zo vreemd dat ons bewustzijn fragmenteert en dat er verschillende psychische structuurtjes (verschillende ‘ikken’) ontstaan die ervoor zorgen dat we snel kunnen schakelen en ons snel aan kunnen passen aan verschillende omstandigheden. Daardoor zijn we in staat om ons in elke situatie op een dusdanige manier te gedragen dat we onze overlevingskansen vergroten.

De verschillende subpersoonlijkheden zijn dus ontstaan vanaf het moment dat we geconfronteerd werden met een complexe wereld met tegengestelde eisen en verwachtingen, die in conflict kunnen zijn met onze eigen behoeften en verlangens, en waarin in verschillende situaties verschillend gedrag nodig is.

Om het nog wat complexer te maken is het zo dat uiterst pijnlijke (traumatische) ervaringen stelselmatig buiten ons bewustzijn gehouden worden. Samen met onze onderdrukte behoeftes en verlangens vormen deze als het ware een structuur die geheel losstaat van de rest van onze persoonlijkheid. En waar wij dus zelf ook weinig tot geen feeling mee hebben. In sommige situaties dringt deze  “ik” zich echter plotseling naar voren, waardoor we een gedrag gaan vertonen en bepaalde gevoelens en gedachten hebben die we niet van onszelf verwachten. En wat daarom nauwelijks door onszelf en onze omgeving wordt begrepen. Hoe vaak hoor je niet ‘dat hadden we nooit verwacht van …..”. Denk aan de altijd trouwe geduldige godvrezende echtgenote die een stiekeme verhouding aan blijkt te zijn gegaan met een zwaar getatoeëerde glazenwasser die net uit de bajes ontslagen is. Of de priester die zich vergrijpt aan het koorknaapje.  En in extreme gevallen krijg je wat er gebeurde bij Marianne Vaatstra: de man die haar koelbloedig heeft vermoord,  Jasper S,  bleek een rustige huisvader en niemand heeft ooit vermoed wat voor een geheim hij met zich meedroeg.

Over subpersoonlijkheden (onze verschillende ‘ikken’ of ‘gedeelten’) zijn een aantal aannames:

1.Subpersoonlijkheden zijn intelligent en hebben positieve bedoelingen. Iedere subpersoonlijkheid is een intelligente eenheid die positieve doelen nastreeft voor de persoon als totaliteit. Ze hebben geen negatieve intenties maar kunnen wel, bij gebrek aan beter, levensbedreigende of anderszins destructieve manieren gebruiken om hun positieve doelen te bereiken

2. Een doel maakt een subpersoonlijkheid of gedeelte. Een subpersoonlijkheid kan ontstaan zodra iemand zichzelf een bepaald doel stelt

3. Een subpersoonlijkheid doet dingen. Een subpersoonlijkheid bestuurt het gedrag dat dient om zijn positieve intentie te realiseren; het doet dat gedrag. Subpersoonlijkheden reageren voortdurend op alles wat hen activeert. Dus ook wanneer een subpersoonlijkheid niet officieel is ‘opgeroepen’ is het aanwezig.

4. Subpersoonlijkheden mogen blijven bestaan. Subpersoonlijkheden mogen nooit weggestuurd worden. Als een gedeelte weggestuurd of onderdrukt wordt, komt het in iemands schaduw terecht (Jung). In die schaduw verwildert dat deel en het zal met steeds meer kracht zichzelf in iemands bewustzijn proberen te dringen en op de meest ongelukkige momenten dan het roer volledig overnemen. Je kan daarom ook maar beter bewust worden van al je subpersoonlijkheden zodat ze uit de schaduw komen en je met ze kan onderhandelen en communiceren.

5. Subpersoonlijkheden gebruiken de beste keuze die ze hebben. Subpersoonlijkheden zoeken graag naar mogelijkheden om hun positieve bedoelingen zonder conflicten met andere subpersoonlijkheden te realiseren. Ze kiezen altijd voor de beste gedragsalternatieven die ze beschikbaar hebben. Wanneer een gedeelte een gedragsalternatief krijgt dat sneller, gemakkelijker en effectiever werkt, zal het dat alternatief gaan gebruiken, hoe lang het ook andere, mindere productieve gedragingen heeft gebruikt.

Het is heel handig om je subpersoonlijkheden beter te leren kennen. Om je subpersoonlijkheden beter te leren kennen en te kunnen herkennen als ze in bepaalde situaties het roer grijpen, kun je ze visueel maken. Je kunt ze een naam geven en ook bedenken hoe zo een subpersoonlijkheid er uit zou kunnen zien als het een echt mens zou zijn. Subpersoonlijkheden zijn soms echo’s uit ons verleden en we kunnen in bepaalde stemmen in ons hoofd in de bijbehorende gedragingen soms sleutelfiguren uit ons leven herkennen, zoals een dominante moeder of een bestraffende leraar. Een deel van onze psychische structuur bestaat namelijk uit delen van psychische structuren van anderen die wij hebben geïntegreerd in onszelf.

Van elke subpersoonlijkheid kun je jezelf afvragen welke positieve intentie dat deel voor jou heeft. En ook welke strategie dat deel heeft om die intentie, of dat doel, te bereiken.

Volgens Bandler en Grinder, de grondleggers van NLP,  is de multipele persoonlijkheid, (de persoonlijkheid als een menigte van subpersoonlijkheden) geen afwijking maar een logische stap in de menselijke evolutie. In de ene situatie geloven we, denken we en doen we andere dingen en zijn we in zekere zin andere mensen dan in een andere situatie. Op je werk vertoon je bijvoorbeeld een karakter dat verschilt van de manier waarop je je binnen je gezin gedraagt. En in een onderonsje met vrienden kunnen er weer hele andere aspecten van jezelf naar voren komen.

Het idee dat we als mens een conglomeraat zijn van zelfstandige, als zodanig herkenbare eenheden is niet nieuw. Het leeft in tal van mythologieën en psychologische stromingen, variërend van taoisme tot psychoanalyse en hypnotherapie. Het is het fundamentele beeld van de mens opgebouwd uit semi-onafhankelijke, doelgerichte eenheden, oftewel verschillende ‘ikken’. In onze cultuur worden deze verschillende ‘ikken’ subpersoonlijkheden of ego-toestanden genoemd. In andere culturen zegt men dat geesten, goden of voorouders die zich in iemand manifesteren.

Een schizofreen is nooit alleen, luidt een spreekwoord. Maar dat spreekwoord geldt dus in zekere zin ook voor ons. Toch is er een duidelijk onderscheid tussen de normale multipele persoonlijkheid en de psychiatrische variant van de meervoudige persoonlijkheid (schizofrenie) . In deze laatste situatie hebben de verschillende subpersoonlijkheden geen contact met elkaar. Het ene deel weet niet wat het andere deel denkt, doet en voelt en heeft gedaan en vice versa. In de alledaagse, gezonde vorm van multipele persoonlijkheid hangen de subpersoonlijkheden min of meer hiërarchisch met elkaar samen en kunnen ze vrijelijk met elkaar communiceren. Het ene deel gaat zo vloeiend over in het andere deel, dat we vaak niet eens in de gaten hebben dat er sprake is van meerdere subpersoonlijkheden.

Sterker nog: we lijken een geheel te zijn. Er zijn aspecten van onze persoonlijkheid zoals overtuigingen, denkstijlen of zelfs gedragingen die in vrijwel iedere situatie waarneembaar zijn. Het patroon van die situatie-onafhankelijke eigenschappen wordt doorgaans als iemands persoonlijkheid beschouwd. Deze relatief onveranderlijke eigenschappen vormen de basis voor ons beeld van onszelf of van iemand die we kennen.

Anderzijds bestaan er situatie-afhankelijke patronen. In bepaalde situaties hebben we overtuigingen, gedachten en gedragingen die duidelijk te onderscheiden is van de geijkte patronen die we elders vertonen.  Bv: iemand kan in principe altijd geloven dat de mens in wezen goed is (situatie-onafhankelijk), en als ceremoniemeester op een bruiloft beminnelijk positief reageren op een dronken gast, terwijl hij in zijn rol als vader van schoolgaande kinderen heel anders op overmatig alcoholgebruik reageert.

Subpersoonlijkheden kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken. Stel dat jij nu als goed voornemen hebt dat je vanaf NU meer gaat ontspannen en je minder druk gaat maken over allerlei zaken. Op dat moment  kan onmiddellijk een andere subpersoonlijkheid geactiveerd worden die als intentie heeft te zorgen dat jij zinvol voort kan blijven bestaan en die jouw plannen voor onstpanning kan zien als een directe bedreiging voor jouw overleving.

In zulke gevallen is het handig om met delen die elkaar tegenwerken te onderhandelen. Dit onderhandelen kun je het beste doen samen met iemand die daar ervaring in heeft.

Samenvattend: het kan heel nuttig zijn om te weten dat je een menigte bent van subpersoonlijkheden. Goede voornemens zijn een ultieme mogelijkheid om het innerlijke toneel met verschillende subpersoonlijkheden en hun drama’s te aanschouwen en te onderscheiden. En als je goede voornemens dan in de arena van het leven sneuvelen kun je tenminste nog ‘iets’ profijt hebben van hun aanwezigheid omdat je wellicht niet een paar kilo armer, maar wel een stukje bewustzijn rijker bent geworden.

Toen ik een tijdje de verschillende subpersoonlijkheden in mijn leven had geobserveerd ontstond op een gegeven moment de behoefte om midden in de bus te gaan staan, de macht te grijpen en de orde te gaan handhaven. Want in de bus zitten met al je subpersoonlijkheden lijkt soms verdacht veel op een bustripje met allemaal drammerige kleuters die hun zin willen hebben. Op een gegeven moment was ik de lijdensweg van de detours, mislukte voornemens, gemiste kansen door zelfsabotage en vertragingen op mijn pad zat. Dus of mijn ware ik even op wilde staan en voor eeuwig en altijd het stuur wilde grijpen.

Maar eh…..wie was mijn ware ik nou eigenlijk werkelijk? Dat was een interessante vraag waar ik nog steeds niet veel verder mee was gekomen. Is het die zoetgevooisde stem die mij aanspoort integer en zuiver te leven? Is het dat kleine kwetsbare meisje dat makkelijk door het leven overweldigt wordt? Of is het juist dat stoere ‘ik doe het wel alleen-deel’ van mijzelf dat iedere moeilijkheid weet om te zetten in een uitdaging?

Er zijn mensen die beweren dat je géén enkele van je subpersoonlijkheden bent. Maar dat jij de ruimte, het bewustzijn, bent waar al deze subpersoonlijkheden in verschijnen. Een vermakelijk en toegankelijk boek dat hierover gaat is het boek “Zelfrealisatie- Is dit nu alles?” van advaita leraar Jan van Delden. Het boek bevat ook 2 DVD’s. Dit boek kwam op mijn pad toen ik na een grondige inspectie van de subpersoonlijkheden in mijn bus mijn ware ik nog steeds niet was tegengekomen. In het boek noemt Jan van Delden zijn subpersoonlijkheden de 108 Jantjes. Dit is een knipoog naar de Boeddhistische 108 Goddelijke namen én de 108 zonden. Op een amusante wijze geeft hij een inkijk in hoe de subpersoonlijkheden in het dagelijks leven aan het werk zijn en hoe je op een harmonieuze wijze met ze kunt samenleven. Maar ook laat hij inzien dat je niet één van je subpersoonlijkheden bent.

Als ik naar mijn eigen zoektocht kijk is deze gegaan van “Ik ben dit” (wijzend op mijzelf), naar ‘Ik ben een menigte”. Om vervolgens tussen mijn subpersoonlijkheden te gaan zoeken naar mijn ‘ware ik’ en te ontdekken dat ik ‘niet dit en niet dat ben’ en dat mijn ware ik niet tussen mijn subpersoonlijkheden te vinden is. Wat over bleef was ‘ik ben’ waarna ik een tijdje  als niet-iemand kon verwijlen in stilte, leegte en ruimte. Maar na de eerste gelukzaligheid werd ik mij steeds meer bewust van een bekend melodietje van Doe Maar dat steeds harder echode in de catacomben van de stilte: “Is dit alles oehoehoehoe’….Om vervolgens te ontwaken in het gebied van de ziel; in mijn ogen de ware bestuurder van de bus. Deze bestuurder heeft geen stem, communiceert via intuïtie en alleen in stilte is deze leiding te vinden.

En ondertussen kwetteren de subpersoonlijkheden vrolijk door. Goede voornemens worden gemaakt en sneuvelen net zo snel als ze gemaakt zijn. Alleen is het verschil nu dat er geen schuldgevoel, schaamte of zelfverwijt meer bij komt kijken. De subpersoonlijkheden zijn tenslotte ook een goddelijke creatie en onderdeel van het grote spel dat het Goddelijke met zichzelf speelt. En ik heb de eer op de eerste rij te mogen zitten…

Bronnen:

Essenties van NLP – Derks en Hollander

Zelfrealisatie, Is dit nu alles? – Jan van Delden

The Power of the mind – Rolf Alexander

Lesmateriaal masterclass Stressmanagement Psychodidact (Hein Heijen en Irene Slaats)

Opleidingsmap basis practitioner NLP – Tarazat-instituut

Advertenties

2 gedachten over “De 108 goede voornemens van onze 108 subpersoonlijkheden”

 1. Greetings,

  Unfortunately not so pleasant occasion, created with recent plane crash in Ukraine, demands some additional writings, beside latest intuitive research delivery, where explicitly, personal mentioning of obvious and imminent cabal’s mistakes (i.e.beyond Constitution, banking cartel of Wall Street, City of London, Vatican and Washington DC ) in the days ahead.

  With this latest plain crash incident, prophetically becoming a ” very expensive” fulfillment and prediction. Followed of course by promised, main stream media ( MSM )censorship, in order to cover it up as much as possible, quick as distraction enduring and efficient as crime have been more fresh, kosher conserved an justified.

  For those interested in ” people inside Icosahedron ” CO-RELATION WITH PREVIOUS POST multidimensional reality I have surprise too, just scroll down to the link self and there you will have it. So lets take close look !

  The plane MH17 was deliberately brought down due to the observed two facts. First one, of sudden change flight course, no other side but to war zone air space – NO GO – area. Where upon arrived, one thing is assured and that is concerning of no one’s factual responsibility. If I am commander on a ground and had already military aircraft above me, shooting at me and leaves me with ”collateral damage” than it is my interest to take care of this situation, so that no airplane ever comes trough that space again. Period!

  Second one, concerns of carefully observed film/video with exhibited, intact, suspicious passports ” found ” on the ground, after falling from 10 km high altitude. If you watch frame by frame and later finally on the ground scattered passports, you can clearly see – not valid – Dutch passport among presented ones.

  http://nodisinfo.com/passport-staging-proves-malaysian-airlines-crash-scam/

  How on earth can you ever walk trough the ”check in” at any airport, when your passport has big time wholes on it? Considering the fact that making wholes are standard municipal Dutch proceedings, after delivering old expired one passports, punching the wholes making it invalid, like braking and catting of credit card or bank pass routine job is, before new one is presented.

  We can not sit idle beside this elephant in the room situation, pretending that nothing happened. Do we?

  These two facts speaks much about whole incident on variety levels, we should therefore ”zoom in” with our healthy intellect, put the facts down on the table and make some final assessment of the whole situation in order to find final debris of true conspirators, behind this heinous crime and sacrificing of the innocent people.

  So lets see it which party on the ground has the real benefit to take plane down and if it has, does it than posses some technical logistical material, to conduit all enterprise, into reality so that we conclude that is indeed happened by this or that way.

  East Ukrainians are seeking shelter from Russia after violent coupe in Kiev, where sponsored by USA intelligence CIA service, worth of more than 5 Billion dollars, educated and trained West Ukrainian’s ( truly remnants of the Nazi faction of second world war, frozen ideological mind frame ) threaten them in proven numerous ways. If that side East one, would take plane down deliberately, what would they gain after all?

  Some mystical weapon among debris? Some diamonds, money or a gold worthy of attempt? None of it!

  West Ukrainians proved with out shadow of a doubt, that they are violent, murderous, being in contact with hard core intelligence CIA sources, where the speaking mouth, like war dog and insane John Sidney McCain III and Victoria ”Nudleman” Nuland obviously are in a serious lack of integrity, decency and any peaceful approach, whom ever and what ever they touch and give they’re sickening smile.

  CNN Continues to Lie but Their Day is Coming

  http://www.ascensionwithearth.com/2014/07/tom-heneghan-update-july-22-2014.html

  Assistant U.S. Secretary of State Victoria Nuland with Oleh Tyahnybok, NAZI Svboda Party leader
  NAZI Victoria Nuland bragged $5 BILLION of U.S. Taxpayers’ money was used to
  “subvert” the Ukraine government aka aiding the NAZI coup source

  NAZI Svboda Party leader Oleh Tyahnybok (left), NAZIS Tyahnybok and Victoria Nuland

  When that party in a conflict, kills on the way in scores, inherits all assets of Ukraine, you should know that something is wrong and not at all friendly ”vegetarian area” is. So, to put into perspective, if they would take plane down as a murderous, brutal party, killing previously 80 innocent people on Meidan square, ON BOTH SIDES, snipers supplied by CIA on a record and than seek the chance of provoking Russia into arm conflict, with the West, so that official support, West Ukrainians, can achieve from the international community, than the whole picture comes and immerge from a debris. Give the blame to Eastern one and inevitable Russia. Simple, isn’t it?

  Pilots on board an Air India Dreamliner which was flying just 90 seconds behind Malaysia Airlines Flight 17 say they heard Ukrainian air traffic control give the order for the doomed plane to change route minutes before MH17 was shot down by a missile.

  http://www.prisonplanet.com/pilots-heard-ukrainian-air-traffic-control-order-mh17-to-change-route.html

  We need only to prove that USA is caught lying somewhere else, before, with its CIA war fare campaign throughout the history and of course that strategic partner of The Netherlands is full of and have no lack of it at all! Think in terms of burning of Reichstag as pretext to second world war, done by Dutch mentally insane person, than Tolkien incident, fake Vietnam leading cause of further CIA drug running script, Perl Harbour intentional, deliberate bombing to the ground as pretext to go into second world war USA official banking sponsored and payed Senate, 9/11, Iraq, Afghanistan drug business, ”Sandy Hook shootings” incident and inconsistence :

  SANDY HOOK – The Documentary

  FBI Quietly Opens Secret Files That Attest HITLER WENT TO ARGENTINA Rather Than Commit Suicide…

  http://www.redflagnews.com/headlines/fbi-opens-files-proving-hitler-went-to-argentina

  Russian Article from 2008: Obama’s Plan to Start World War 3 in the Crimea, Ukraine!

  http://socioecohistory.wordpress.com/2014/03/22/russian-article-from-2008-obamas-plan-to-start-world-war-3-in-the-crimea-ukraine/

  ISIS Releases 5-Year Plan For Caliphate Stretching From Spain to China!

  If this was not enough I can show you that the third party in this dramatic deliberate holocaust ( i.e. Hebrew for ”sacrificing”) also exist and is most probably, the very reason and responsible ultimate entity for this drama in the sky above Ukraine. Those with trained brain into shenanigans, beyond the ordinary scrutiny, could easily perceive the fact, that on the same day State of Israel had big time motive too, to take plane down, due to the fact that they enter Gaza just 15 minutes prior to taking plane down.

  Increasingly pressure of international community joined in condemnation of perpetuated genocide of ancient people of Palestine, by State Of Israel, would be probably much bigger if this plane accident was deleted for some day before or postpone even later.

  State of ”Isis-Ra-Hell” showed many, time the same mind concept Nazis possessed during second w.w. , which was the very reason of 3 million dead among Germans, who would bravely stood up against Hitler sickening hordes of evil, fighting the cabal of they’re life time. And no man, thanks to the propaganda has ever spoken about it, till unfortunately uprising of Internet phenomena. The same Nazis deliberately invaded Russia and executed tens of millions of Ukrainians, Russians and other nations around Kuakas region, South Europe, former Yugoslavia, Greece etc. But the most frightening part of this, obviously hostile criminal entity State Of Israel, is the less known part of deliberate ”sacrifice of human beings” as cultural heritage.

  Can you imagine such a horrific activity part of cultural heritage? It was practiced and cultivated in a pitch darkness and in the plain sight ( un-detected) to this very day, where ever corpses coming up drained of blood, through the centuries where ever this deceitful caravan of destruction was moving across the world.

  Did you know that such a State Of Israel with such dangerous population has access to Schiphol Airport with NO JURISDITCTION of Dutch Government. With out our consent, free people of Holland? Read carefully this two articles and show mercy toward yourself so that you never again, jaw dropped staring into TV screen, thinking, ”how is this possible and how is that possible”?

  The History of Jewish Human Sacrifice

  http://www.thewatcherfiles.com/jewish_sacrifice.htm

  Was MH17 Sabotaged By An Israeli
  Security Team At Amsterdam
  Schiphol Airport? http://www.rense.com/general96/MH17.html https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/yoichi-shimatsu


  Dutch Suspect Covert 1992

  Nuke Weapon Transfer to Israel

  Journalists say Dutch security officials have told them that the Netherlands has allowed Israel to make secret military air shipments through Schiphol since the 1950s. The shipments apparently are outside the Atlantic Alliance military treaties because the aircraft going to Israel are not refueled at NATO air bases but at the commercial airport of Schiphol.

  “Schiphol has become a hub for secret weapons transfers because El Al has special status there. Dutch authorities have no jurisdiction over Israeli activities at the airport,” said Henk van der Belt, a member of an investigation team set up by Bijlmeer residents. ”

  Created enigma by Christine La Garde that something mysterious is with month July of this year with stressing number seven, many times could be, to my understanding too, be seen as potential pre-orchestrated plan of something nasty coming our way…

  Occult Message By Christine Laggard Of IMF

  In that context could be added very detailed post, with real concerning that we people of Holland have been during the Summit in The Hague on March 24, 2014 , very lucky, with un precedent military impression Airborne One by USA President show, delivered on the grass in front of the Museum park. Naturally not for nothing did he came to our city, with all that might and pressuring subtle subconsciously instrument of Roman Empire tricks and bribery:

  IS IT POSSIBLE?

  ”What I am about to tell you might sound crazy — but it may also be true.

  What if Flight 370 was remotely piloted to a huge US military base in the Indian Ocean named Diego Garcia?

  What if a very similar “drone” aircraft had already been outfitted with explosives?

  What if the drone was scheduled to be flown into The Hague on March 24, 2014, simultaneously killing heads of state from the top 53 nations in the world?

  What if a Boeing 777 cargo plane was actually intercepted by two F-16s on the way to The Hague that day — and diverted from its landing trajectory?

  What if that story was quietly published in the mainstream media by CNN

  — but never linked to the Flight 370 story?

  Why in the world would the military-industrial complex want to kill people who were apparently leading some of its key countries?

  Could it be that the military-industrial complex is on the verge of a spectacular defeat?

  Could it be that some of the people in that room were responsible for ensuring this plan would succeed?

  Would a horrible event like this end up creating a devastating new war?

  Would a huge new war be the only event distracting enough to stop the military-industrial complex from finally being defeated?”

  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1159-flight-370?showall=&start=2

  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1159-flight-370

  Only time will show one day, when all of this is cleared and settled down, how much really The Netherlands was close to be hit during that summit with already missing Boing777 a few month ago as needed pretext for another war artificially created by psycho’s of Washington D.C.!

  Also the reason that Malaysia was interwoven here for the second time is not without argument and sane reasoning. Namely, that that proud eastern country had already two International Tribunal proceedings behind it’s proud existence, where they officially condemned Bush, Blair and State Of Israel to be implicit with crime against humanity. How sarcastic all of that is actually if you take into consideration that Den Hague is already one of that places for exactly such crimes against humanity. Why should Malaysia condemning these vicious entities and persons, why not The Netherlands – IF NOT CORRUPTED IS?

  THE FACT OF THE METTER IS THAT Holland CRUX AND APPEX OF THE WORLD WIDE INETRNATIONAL EVIL FORCE WAS AND TILL THIS VERY DAY IS. STILL BEHIND SCREEN ACTIVELLY CONSIST, MAKES POSSIBLE CHILDREN TRAFFICKING, DRUG TRADE ACCOUNTED NOT ONLY AFTER APPARTHEID, NOT ONLY NIGERIA, NOT ONLY SREBRENICA ’95 BUT SHAMLESLY ACT AS SLAVE CONTRY OF THE u.s. PRIVET DISTRICT CALLED ”WASHINGTON d.c.”

  So we now know ”why”! And also why MSM plays on element of sentiment, emotion and not on hard facts trembling every here and there how president Putin bad person is. We can also arrived at conclusion ”how” but need some different rather, indirect approach to situation. If we take into account, namely the situation regarding request by official Russians :

  Satellite data on MH17 should be released: Analyst
  http://www.presstv.ir/detail/2014/07/19/371972/satellite-data-on-mh17-must-be-released/
  http://www.prisonplanet.com/claim-mh17-was-being-escorted-by-ukrainian-fighter-jets.html

  Flightradar24.com now shows flight MH17 taking off ON TIME (July 18.) Yet when flight 370 vanished, it took weeks to resume. So either Malaysia airlines has multiple planes on this route, or they did not lose one. AND EVEN WITH THE NEW DEPARTURE TIME ESTIMATED, THE OLD DEPARTURE TIME FOR JULY 17 IS NOT LISTED AND THE FLIGHT STILL SHOWS AS CANCELED

  Taking into consideration the fact that official Kiev does not want to cooperate with providing satellite imagery, what implays that that party in conflict, have something to hide, than obvious response to ”how” is also solved very quickly and quietly. If they show data, than imagery of the two jet plans would be visible and complicit activity, where the situation and scene from the ground from the East Ukrainians, would be threatening. Due to the fact that jets are coming and we need defence system to use ( if they are one party with the BULK system ) : ”so lets start shoot at anything flies above us!” The result everybody unfortunately knows…

  This explanation is just preliminary observation, superficial scratch, without touching of real culprits behind of all of this and real reasons and movements they are parallel hiding in the plain sight. So why not check the stream of some not so known facts and arguments, going parallel with this tragedy and never mentioned latest days in MSM particularly.

  As of first suspicious reason, that cause plane to go down, on much deeper parallel level, could we speak as the reason of the achievements among BRICS nations, dated as July 15th 2014. This date will be remembered as the day, when for the first time, parallel financial universe physically has been open, with the opportunity for everybody equally. BRICS banking system would circumvent, dominant western oligarchic system, represented by privet banks and World Bank and IMF, proven to be horrific instrument of slavery on this planet. That benefits only oligarchs, namely, Vatican appointees such as Rothschild dynasty, Rockefeller dynasty, so called Royals and others.

  Will the five-nation BRICS bloc (Brazil, Russia, India, China and South Africa) manage to restructure the current 70-year-old unjust monetary system in the world?

  http://www.presstv.ir/detail/2014/07/23/372493/brics-boosts-russia-influence-in-latam/

  When you face such a treat, as Western 1% oligarchs are filling in the bones now, realising the gravity, momentum and grandiose epochal global shift toward 99%, steadily rising and piling up, among many other punching trough the matrix wholes of initiatives. Than we speak only here in terms of ”reacting situation” than deliberate wishfully one of the ”controlling of situation” in a first place. With other words, every move Cabal are making is drifted sand so to speak. Only question now is how many people they going to pull down with themselves, unfortunately.

  Experts that have verified the Kiev supplied video as a fraud, and that it Was Made The DAY BEFORE!
  That’s Huge! That Proves they Knew! It proves Kiev Knew Flight MH17 Was going to crash, A DAY BEFORE IT HAPPENED!

  Further, notion that the world is on a sort of ”hard acceleration”, toward manipulated world wide global conflict, is becoming more and more prominent. Propping out as consequent, AS A RESULT behind the scene, of closing in investigation, widely ignored by radio and television, resulting as counter -attack of justifiable outraged, whistleblowers, patriots and insiders, organized within intelligence community, national militia or even ever surprising ”Berlin’s Every Monday’s Protest”, against Federal Bank Reserve privet corporation in USA .

  Protests have been literally on the heals of the usual conspiratorial suspects. Better known as globalist. A netherworld, black whole of corrupted political cast system, dna damaged sociopathic misfits of royal bloodlines and satanic paedophiles, polished and pretended educated ministers, presidents, royal dynasty Nazi maniacs.

  The same gangster Dutch elite, managed trough MSM, corrupt ”Justitia” and Interpol, to hide paedophiles supplied rings of Brussels, Luxemburg, France and west continent based, delivery system, of young boys and satanic ritual murdering girls and babies. Where some of it at this moment, getting renaissance as deliberately presented by resistance, inside UK paedophile scandal and full fledge disclosure. Leaving the Dutch malignant high ranking ”parasites” superficially lenient, falsely secure, intact and breathing.

  It’s 2013. Abolish the Dutch Monarchy. In a nation of equals, I shudder to hear fellow citizens addressed as ‘your royal highness.’

  http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323646604578400051097680538?mod=wsj_share_tweet&mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424127887323646604578400051097680538.html%3Fmod%3Dwsj_share_tweet

  Beyond BRICS uprising, Cabal is also been heavily hit from ”Non Alignment Movements” too. As the second big time reason behind pressure on Cabal’s elite. Justice obfuscated in relation to ”collateral accounts” of ancient royal families of China , Indonesia, Thailand, Philippines and other thousands year old civilisation, with the staggering physical gold amount’, taken away from the books by Cabal, with tricks, bribery and murder activities.

  So the whole business of printing money out of tin air, which is the reason that West contains the same financial standards, including pension system, for instance, compering it with South Europe as the case with former Yugoslavia. Where some average man’s retirement monthly income just around 70 euros is or in some cases high/low as only 15 euros is. Gangster globalist elite of Illuminatzi stock, procreating among themselves as the case with Kate and William or Maxima and Alexander Dutch royal couple are. Which far away of the public eye, intellectual open debate, the same German 18 century ancestor posses, as a code among satanic illuminatzi order – matter of the obligatory fact is.

  A BRIEF HISTORY OF THE GLOBAL COLLATERAL ACCOUNTS AND KEENAN’S EFFORTS TO FREE THEM

  http://neilkeenan.com/sample-page/

  The fight for the collateral accounts is very important, because it gives judicial ground as a reason that can introduce in some near future mass incarceration of at least banking officials. First introduction into this legal fight caused lots of trouble for the ruling elite.

  American Kabuki Reports… Bank Resignations up to 450!!!

  Unfortunately again as costs and price of someone others precious life, now morphed and changed into so called ” bankers suicides”.

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8164:dode-bankier-nummer-28-is-van-goldman-sachs&catid=15:financieel&Itemid=28

  Shaping and growing as clear writing on the wall, conveying clearly message to the sickening MSM, deliberately abetting membership of Masonic order, Knights of Malta, Bilderbergers, Jesuits and Big Pharmaceutical maniacs of Monsanto in they’re war and effort against inhabitants of this planet.

  Oaths of the Free Masons.

  ”The Free Mason who originally broke his society’s code by publishing these oaths dissapeared shortly after and was never heard from again. I scanned the following from an antique book I borrowed called “Letters on Free Masonry” by John Quincy Adams, published in 1833. ”

  http://www.shadowlitrealms.com/masons.htm

  We free people of the world are disgusted by your journalism ethics, that you should not be surprised if we sometime in these coming months, years in an masse, starting coming after you. In a fashion of outraged adults, treated by you like retarded idiots, that supposedly only need to swallow what you are daily presenting to us, being that are CNN, BBC, ADR, NOS, RTL and SBS news channel.

  Throwing trough the throat 2009 WHO artificial pandemic, sudden issue, being only evident and checked by Chine, Canada, India and many others countries to be dangerous vaccine, forbidden nationally by these countries, taking care of it’s sovereigns citizens. Something unheard of in Holland’s corrupt parliamentary system, calling the names upon truth seekers and getting unpunished, scoring or buying for Big Pharmaceutical maniacs, more that 20 million vaccination, shoots of poisoning liquids of someone’s pressure body mind and spirit.

  Third influential power, hitting Cabal high-up’s is Kevin Annett with International Tribunal Against Church And Crown, responsible for disclosure of satanic cult among elitist Illuminatzi royals and corrupt politicians.

  Kevin Annett: Vatican rumors Pope Francis health/resignation to avoid Satanic murder evidence https://www.youtube.com/watch?v=CCX_oujvuMg https://www.youtube.com/watch?v=he4KAUXjuCc

  Kevin Annett: Witnesses to 800 Irish children slaughtered; Dutch Prince, PM, Soros hunting children https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc

  New Law Permits UK Royals To Keep More Secrets

  http://theperiledsea.ning.com/profiles/blogs/new-law-permits-uk-royals-to-keep-more-secrets

  Kinderoffers en handel in Nederland: Een ooggetuige spreekt

  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/institute-for-the-study-globalization-and-covert-politics-isgp.html

  Via corrupt and illusory system of so called ”political diversity”, instruments of the Roman Empire in disguise (Vatican) and appointed institutionalised real factual power on the ground known as ”royals”, all of these years, they were cultivated matrix culture of only ”symbolic” exhibited power among us. While in reality, via secret society, exercising highest order of the international sadistic conspirators and descendants of unbroken chains of DNA damaged lineage. Think in terms such as Caligula, Nero, Alexander the Great, grof or count Dracula truly unique inbred reptoids, brain DNA damaged humanoids.

  Nine American Jewish activists protesting Israel’s massacre of Palestinians in the Gaza Strip were arrested on Tuesday in New York City after occupying the offices of Friends of the Israel Defense Forces (FIDF).

  http://jhaines6.wordpress.com/2014/07/23/presstv-9-us-jews-arrested-after-protesting-israels-assault-on-gaza/

  BBC News MH17 crash BBC reporter given victims documents

  What strikes these days particularly inside shocked Dutch audience and political representatives, is the obvious attempt toward pushing of sentiment and as much as possible disgusted feelings toward Russians. Portraying it like some primitives, stilling someone others belongings while people are mourning. First was the Premier Rutte, already accused in witness testimony above with Kevin Annett and later on in UN carefully orchestrated speech by Timmermans. All of they efforts are vanishing in front of the light of the real facts on the ground. As video above attest and other from RT Russia.

  The gloves came off between CNN’s Chris Cuomo and Russia Today’s Peter Lavelle on Wednesday in a lengthy segment over the handling of the investigation and crash site of Malaysia Airlines Flight 17

  http://www.prisonplanet.com/cnns-chris-cuomo-russia-today-host-battle.html

  It should be said that facts speaks from itself, always, especially history. While Russians were killed by the score more than 66 millions from October revolution 1917 till dead of Stalin, who happens all to be some kind of Masonic or Illuminati related controlled freaks. From the other side Dutch elite 400 years ago joined forces of satanic Venetians trading merchandise dark energy and made Amsterdam as second parallel city for them. Playing the important role in the world to come and heinous crime called human trade or trafficking of slaves. All of these had been recorded trough out history and all of this dirty louder is steadily coming up.

  The question is only when will the Dutch media start to finally tell the truth and stand shoulder to shoulder with its own people, for the people and by the people. Get ones and for all with ” politicians” and it’s morbid cast system, elitism existence, zombizam for the corporate greed and start joining BRICS countries as Germany is already behind screen negotiating right now http://www.prisonplanet.com/analyst-germany-secretly-planning-to-join-brics.html

  We need desperately transparency, sane logic, without self destructive slavery technology, based on Oil, Nuclear, Burning fossil out dated dirty machines. Holland has a talent and is already started with process of re-discovering free energy devices:

  ”Welcome to Globalbemvoices, the media portal of the Breakthrough Energy Movement.
  In this growing catalogue you will find everything that we create, as well as interesting and relevant material from the community that we collected for you.

  We invite you to explore the available lectures of our 2012 & 2013 Breakthrough Energy conferences.

  Thank you for your interest in our content, you greatly support us by watching and sharing it. We hope you enjoy it as much as we do.

  The GlobalBEM team

  http://www.globalbemvoices.com/about/

  This new freedom will allow us to get grow in other direction, than is the case with this fake and dangerous Cabal’s present running world dis-order. We can finally start to observe for the first time, presence of eternal Self inside us, ”flowers in our hearts”, waiting many thousands of years to be allowed to grow, shine and spread the scent and endless potential wings under the limitless universe above our imprisoned heads and minds.

  As all compassioned ”angelic DNA -galacticus” way beyond primate ” homo sapiens” supressed hibernated module. Living from the light and unconditional love for all creatures, like beautiful domestic animals giving us, tens of thousand’s of years, sometimes only seen among humans within mystic Yogi philosophy. Holland has a talent for that adventure too!

  ”Mass Support For Animal Liberators In Court Room”

  http://www.stopdierproeven.org/adc/massale-steun-voor-beaglebevrijders-in-de-rechtszaal

  http://www.stopdierproeven.org/adc/

  Recent case finally arrived inside the court room, where the animal liberators ( big pharmacy oppressive campaign for testing on living animals ) trying to proof insane world that we do not need torturing laboratories to ”heal us”. It is not only design and against mother nature but is against moral issues we inheriting in our hearts, moment we getting born on this eco-system. India gave already status of ”person” to Dolphins and protect it with is moral imperatives. We can prove that to the court and set Holland as example for future treatment of innocent creatures around us, that we are all coherent part of this planet and that animals have rights too to exist among us.

  That the corporation expansion has limits when we rise up and says so!

  The proceedings was just on the heal of the BRICS successes and lets hope that this one, on the and will be successful too!

  Love All Serve All,

  Mirza

  Strange energy formations in the night Sky

  http://www.transients.info/2012/10/strange-energy-formations-in-night-sky.html

  Two Glowing Red Orbs Leaving Cloud Cloaked UFO In Chile, July 18, 2014, VIDEO, UFO Sighting News.

  http://www.ufosightingsdaily.com/2014/07/two-glowing-red-orbs-leaving-cloud.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s