Medicijn biedt uitkomst voor elektro ongevoeligen

Bijdrage van Wylan Beacon van persbureau Routers

Over 2 maanden is het medicijn Frequencioline van het Franse Electrique Pharma te koop in Nederland. Het middel biedt de langverwachte uitkomst voor mensen die lijden aan elektro ongevoeligheid. Elektro ongevoeligen lijden aan het ‘kikker in de pan’ syndroom. Als je een kikker in een pannetje koud water zet en het water langzaamaan opwarmt tot aan het kookpunt zal de kikker blijven zitten totdat hij sterft. Zet een kikker daarentegen in een pan met warm water en hij zal er van schrik uitspringen. Net zoals een kikker geen gevaar opmerkt in een pan water waarvan de temperatuur langzaam stijgt tot dodelijke hoogte, merken elektro ongevoeligen niet wanneer onnatuurlijke frequenties storend inwerken op lichaam en geest. Hierdoor lopen deze mensen meer risico op het ontwikkelen van gezondheidsklachten, concentratiestoornissen, slaapproblemen en agressiviteit. 

Even een terugblik in de geschiedenis. Sinds 1995 is de hoeveelheid onnatuurlijke straling in onze woon- en werkomgeving significant gestegen door de invoering van draadloze technologieën ten behoeve van o.a. mobiele telefonie en draadloos internet. In den beginne was er een kleine groep mensen, naar schatting 2% van de bevolking, die melding maakte van fysieke- en soms ook psychische klachten die meestal gelijk verdwenen als de blootstelling aan de stralingsbron verdween. Omdat de wetenschap toen nog niet zover was als ze nu is, werden deze mensen ten onrechte afgeschilderd als psychiatrisch patiënten. Pas rond 2010 begon het tij te keren toen steeds meer wetenschappelijk onderzoek uitwees dat de klachten van deze groep mensen reeël en verklaarbaar was. De klachten werden echter nog steeds als abnormaliteit beschouwd omdat het merendeel van de bevolking geen melding maakte van deze klachten. Ten onrechte kregen deze mensen de titel Elektro Hypersensitief, wat insinueerde dat het op kunnen merken van voor lichaam en geest storende frequenties een ziekte is waarvoor een medische oplossing gezocht dient te worden.  In landen als Zweden werd EHS zelfs officieel erkend als handicap. 

Nu, twintig jaar later, weten we dat het classificeren van deze categorie mensen als gehandicapt of lijdend aan een ziekte, een enorme misstap is geweest. De term Elektro Hypersensitief blijkt net zo de plank mis te slaan als dat we vroeger mensen die ziek werden van sigaretten of asbest ‘rookovergevoelig’ of ‘asbestovergevoelig’ hadden genoemd. Immers, ziek worden van blootstelling aan een schadelijke stof of – invloed is een normale reactie van ons organisme. 

Het is niet zo verwonderlijk dat de mensen die gevoelig op straling reageerden ten onrechte als abnormaal werden bestempeld. In de maatschappij wordt immers dat wat afwijkt van het gemiddelde als abnormaliteit beschouwd, zelfs als die afwijking in feite een normaliteit is. Tegenwoordig weten wij dat het lichaam van deze mensen op een natuurlijke wijze reageerde op de steeds hoger wordende dosis kunstmatige straling, waarvan toen wetenschappelijk nog niet bekend was wat de langetermijneffecten precies waren. Van deze, in het begin van deze eeuw nog als ‘elektro overgevoelig’ bestempelde,  mensen weten we nu dat zij in feite de ‘elektro normalen’ zijn. Het zijn de kikkers die in een natuurlijke instinctieve reactie uit de pan sprongen toen het water opgewarmd werden. De ‘panzitters’, wat het merendeel van de bevolking betrof, hadden dat instinctieve vermogen niet meer of hebben in onwetendheid hun symptomen verkeerd beoordeeld en zich blind gestaard op de medische wetenschap en de politiek. 

Tegenwoordig weten wij dat elektro ongevoeligheid een risicovolle aandoening is. De alarmbellen van het lichaam functioneren niet meer naar behoren met alle gevolgen van dien. Deze mensen voelen niet meer wanneer hun lichaam overbelast raakt door straling doordat kunstmatige frequenties storend inwerken op hun organisme. Deze mensen kunnen hierdoor moeilijk maat houden en voelen niet aan wanneer hun stralingsbelasting teveel gestegen is. Deze mensen hebben daardoor significant meer kans op  gezondheidsproblemen, slaapproblemen en concentratieproblemen. Zelfs de in de maatschappij toegenomen agressiviteit wordt met deze elektro ongevoeligheid in verband gebracht. 

Helaas is de jarenlange verkeerde beoordeling van de elektro normalen pas aan het licht gekomen nu gezondheidsklachten ten gevolge straling een pandemie zijn geworden en de kosten van de gezondheidszorg mede hierdoor de pan zijn uitgerezen. Gezonde mensen zijn bijna enkel nog te vinden in de groep elektro normalen die zich decennia terug al hebben teruggetrokken in de Witte Zones of die maatregelen hebben getroffen om de gevolgen van straling te beperken en zich daartegen te beschermen. Zij blijken significant gezonder en gelukkiger dan elektro ongevoeligen.  Vandaar dat de politiek stevige druk heeft uitgeoefend om Frequencioline zo snel mogelijk op de Nederlandse markt te krijgen. 

Frequencioline herstelt het natuurlijke vermogen om storende frequenties tijdig op te merken waardoor het lichaam de kans krijgt niet overbelast te raken wat een positief effect heeft op lichaam en geest.

Naar verwachting zal de komst van Frequencioline op lange termijn enorme gevolgen hebben voor de Nederlandse politiek en beleidsvorming. Het is bekend dat beleidsmakers in hoge mate elektro ongevoelig zijn en dat Den Haag en omstreken het hoogste percentage elektro ongevoeligen heeft van het land. Naar verwachting zullen de huidige blootstellinglimieten door het gebruik Frequencioline snel worden teruggebracht naar reële proporties als ook de politici in Den Haag de gevolgen van het huidige beleid aan den lijve kunnen ervaren.

In 2025 was al melding gemaakt van dat Frequencioline op de markt zou komen maar pas nu, anno 2033, is het zover dat het daadwerkelijk op de markt komt. Dit heeft te maken met het feit dat de eerste versie van het medicijn bij proefpersonen nogal wat bijwerkingen kon veroorzaken. Een aantal proefpersonen bleken zo gevoelig te worden voor frequenties dat ze een verlichtingservaring kregen of paranormale waarnemingen gestimuleerd werden. Doordat deze groep mensen daar niet op voorbereid was belandde ze in een psychiatrische kliniek. Nadat dit voorval uitgelekt was meldden zich een aantal elektro normale mensen  (voorheen EHS’ers) die onder valse voorwendselen aan het onderzoek deel wilden nemen omdat ze op zoek waren naar een snelle manier om bepaalde vermogens vroegtijdig te laten ontwaken. Frequencioline blijkt echter op de groep elektro normalen een tegengestelde werking te hebben: het vermindert juist te gevoeligheid. Het is te vergelijken met het middel Ritalin dat vroeger werd voorgeschreven bij mensen waarvan gedacht werd dat ze leden aan ADHD. Bij hen had dit medicijn een kalmerende werking, terwijl mensen die geen ADHD hadden er juist hyperactief van werden. 

Frequencioline is vanaf 15 oktober 2033 zonder recept verkrijgbaar bij drogist en apotheek.  

(Met dank aan de inspiratie van Marloes van Mensvoort, initiatiefneemster van de petitie Verminder Electrosmog. Wil je dit scenario voorkomen, teken dan de petitie van Marloes op http://www.verminder-electrosmog.nltesla

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s